Nyheter

Möjlig fortsättning för lättnad av amorteringskrav

Bostadsminister Per Bolund. Foto: Samuel Karlsson

Under en utfrågning som arrangerades av Bofrämjandet öppnade bostadsministern Per Bolund för att det kan bli en fortsättning på lättnaderna av det andra amorteringskravet. Om det ekonomiska läget kräver det.

Frågestunden, som arrangerades av Bofrämjandet på onsdagen, var ett webbsänt seminarium där olika aktörer från fastighetsägare, byggföretag, banker och arkitekter fick möjlighet att ställa frågor till bostadsministern. Det nya undantaget från det andra amorteringskravet var en punkt som engagerade flera av de medverkade branschaktörerna som ville få besked om det fanns planer på en fortsättning.

– Nu har vi gjort en paus med det andra amorteringskravet fram till juni 2021 och vi kommer fortsätta att se hur ekonomin utvecklas. Det är ingen idag som kan sia om hur ekonomin kommer se ut i juni nästa år. Visar det sig att vi är tillbaka till en mer normal ekonomisk utveckling då kommer vi utvärdera om vi ska gå tillbaka till de gamla reglerna. Har vi fortfarande stora utmaningar i ekonomin och det finns svårigheter för hushållen att få ihop sina kalkyler så kan vi förlänga lagstiftningen om lättnad framåt också, säger Per Bolund.

En annan fråga gällde genomförandet av den fria hyressättningen som är en punkt i januariavtalet.

–  De punkter som vi kommit överens om ska vi också genomföra. Vi har tillsatt en utredning som jobbar med frågan. Många bedömare menar att nivån på månadshyrorna vi har idag är ganska väl marknadsanpassade redan nu. Behoven av nya hyreshus är väldigt stora och den fria hyressättningen är bara en åtgärd i ett större paket med exempelvis investeringsstödet som en viktig del.

Slutligen fick bostadsministern svara på frågorna om möjligheten till fler upplåtelseformer samt hur sociala obligationer kan lyftas fram för att stötta utvecklingen.

–  Det finns många exempel på coliving och kollektivboende som är väldigt spännande att se hur det påverkar hur effektivt vi kan bo men också en lösning på ensamheten som är ett utbrett samhällsproblem. De här initiativen ger en större socialhållbarhet som är intressant. Kopplingen till den finansiella marknaden med sociala obligationer är väldigt spännande. Det finns många på finansmarknaden som vill bidra ekonomiskt till sociala innovationer det finns goda förutsättningar att komma framåt, enligt bostadsminister Per Bolund.