Nyheter

”Möjligt bygga både tätt och grönt”

Det går att bygga tätare och grönare i takt med att Stockholm växer. Hornsbergsområdet på Kungsholmen är enligt forskaren Alexander Ståhle ett lyckat exempel på ett förtätat område där det också finns grönområden.

För drygt tio år sedan började Stockholm att växa genom att innerstaden förtätas istället för att förorterna expanderar. Ett typiskt exempel på detta är den framväxande stadsdelen Hammarby Sjöstad.

Byggplanerna möts dock ofta av protester mot att grönområden försvinner. Men det går faktiskt att bygga både tätt och grönt. Det hävdar Alexander Ståhle i en doktorsavhandling som lagts fram vid KTH. Enligt honom är Hornsbergsområdet på Kungsholmen ett lyckat exempel på både tät och grön bebyggelse- förutom bostäder byggs även den nya Kristinebergsparken.

— Ett dåligt exempel är tyvärr Liljeholmskajen, där man inte har några parker alls men ändå väldigt tät bebyggelse. Det har vi sett klagomål på, framför allt från barnfamiljerna, säger Alexander Ståhle till SVT.

Han anser att det är viktigt att även parkområdena utvecklas när bostadsområden tar form. En bra park ska kunna användas till flera olika aktiviteter, så att den lockar till sig en blandning av människor.

Här finns det enligt Alexander Ståhle en skillnad mellan innerstaden och förorterna. Många av grönområdena i förorterna ligger avskilt från var människorna rör sig till vardags. Det innebär att de inte upplevs som lika tillgängliga som parkerna i innerstaden.