Nyheter

Morgondagens renoveringsteknik i Göteborg

På Gyllenkroksgatan 19 i Göteborg har i ett samarbete mellan tre företag en privat hyresfastighets rörsystem uppgraderats med ett unikt koncept. De har i samverkan tagit fram en lösning som innebär att en fastighet kan få renoverade stammar för vatten och avlopp utan rivning av badrum och kök med övervakning för framtida defekter. För fastigheten på Gyllenkroksgatan 19 innebar detta en stor besparing som ledde till att hyran inte påverkades av renoveringen. De tre företagen som står bakom konceptet är Dyteqta, HWQ och Röranalysgruppen.

Relining av fastigheter är ett alternativ till det traditionella stambytet där man istället för att byta ut rörsystemen i sin helhet istället installerar ett nytt rör inuti ett befintligt rör. Denna process ger samma resultat, men till en betydligt lägre kostnad som också innebär mindre störningar för de boende. I detta projekt genomfördes relining av vattenledningar av HWQ, relining av avloppsledningar utfördes av Puls-Isab, som använder Rörananalysgruppens metod. Vidare har Dyteqta har installerat ett övervakningssystem som varnar för eventuella framtida skador i rörsystemet via e-mail och SMS till ansvarig fastighetsskötare.

– Vi gick alla in i detta projekt för att vi tillsammans kunde erbjuda en unik helhetslösning som sparar tid, pengar och som dessutom ger en långsiktig försäkring med hjälp av Dyteqtas övervakningssystem säger Kristoffer Svanung, försäljningsansvarig på Dyteqta.

– Kostnaden hamnade på en femtedel av priset jämfört  med ett traditionellt stambyte. Möjligheten att ha kontroll över sina avlopp genom Dyteqtas lösning är mycket tillfredställande, säger Mats Petterson, ansvarig fastighetsskötare på Partille Fastighetskonsult.

Projektet fullföljdes på cirka 7 arbetsveckor och då relinades både avlopp, vatten och samlingsledningar samt asbetssanerades och ersattens de synliga vattenrören i källaren. Följande vecka installerades Dyteqtas övervakningssystem.  

– Effektiviteten i relining gör att vi sparar tid och pengar, utan att tumma på kvalitet. De boende kan bo i fastigheten under renoveringsarbetet, buller och störningar kan hållas till ett minimum och kostnadsbesparingen jämfört med det traditionella stambytet gynnar självfallet bostadsinnehavarna. Det är en renoveringsmodell för framtiden, säger Stefan Håkansson, VD på HWQ.