Nyheter

Moskébygge överklagas till regeringsrätten

Motståndarna till den planerade moskén i Umeå fortsätter protestera. Nu överklagas bygglovet till regeringsrätten.

Nyligen beslutade kammarrätten att inte ge prövningstillstånd för överklagan av bygglovet för den blivande moskén i Umeå. Då hade redan länsstyrelsen och länsrätten prövat ärendet. Bygglovet stod fast.

Grannarnas klagomål, bland annat på befarade problem med ökad trafik och risk för attentat, bedömdes inte vara tillräckliga skäl för ändring av kommunens beslut.

Nu har ärendet överklagats vidare till högsta instans, regeringsrätten. Men det är osäkert om ärendet får prövningstillstånd, rapporterar Folkbladet i Umeå. Först i höst väntas rättens beslut om detta.