Moskébygge överklagas till regeringsrätten

Moskébygge överklagas till regeringsrätten
Motståndarna till den planerade moskén i Umeå fortsätter protestera. Nu överklagas bygglovet till regeringsrätten.

Nyligen beslutade kammarrätten att inte ge prövningstillstånd för överklagan av bygglovet för den blivande moskén i Umeå. Då hade redan länsstyrelsen och länsrätten prövat ärendet. Bygglovet stod fast.

Grannarnas klagomål, bland annat på befarade problem med ökad trafik och risk för attentat, bedömdes inte vara tillräckliga skäl för ändring av kommunens beslut.

Nu har ärendet överklagats vidare till högsta instans, regeringsrätten. Men det är osäkert om ärendet får prövningstillstånd, rapporterar Folkbladet i Umeå. Först i höst väntas rättens beslut om detta.

Relaterade artiklar

Peab anlitas när akutsjukhuset byggs om
Nya upphandlingar – miljardbygge i topp
Tar Sturekvarteret från ritbord till realitet
Bygger Vänersborgs nya tingsrätt