Nyheter

Mötesplats med twist i Hagastaden

En ny mötesplats planeras i Hagastaden. Illustration: Belatchew Arkitekter

Belatchew Arkitekter ritar Atrium Ljungbergs nya mötesplats i Stockholms nya stadsdel Hagastaden.
Twist kallas förslaget som är en skulptural byggnad med utmanande arkitektur.

Den nytänkande mötesplatsen, en symbolbyggnad i Hagastaden i Stockholm, kommer att ha restaurang, café, terrass och inbjuda till möte mellan dem som bor, arbetar och besöker stadsdelen. Strategiskt belägen mitt i Hagastaden är mötesplatsen väl lämpad som introduktion till Life Science, den centrala verksamhetsinriktningen i den framväxande stadsdelen.

Byggnaden är på cirka 700 kvadratmeter och kommer delvis att uppföras i två plan med en takterrass. Byggnaden är belägen i Kvarteret Genen, i korsningen Norra Stationsgatan och Gävlegatan. Målsättningen är att byggstart ska ske i början av 2016 med öppning hösten 2016.

Atrium Ljungberg fick markanvisningen i kvarteret Genen i december 2014. I januari inbjöds fyra arkitektkontor, ON, Wingårdhs, Belatchew och Utopia, att lämna förslag på utformningen av byggnaden.

Belatchew Arkitekter att utsetts till arkitekt för byggnaden med motiveringen:

”För ett mycket attraktivt och inspirerande förslag, kallat ”Twist”. Arkitekterna har lagt stor vikt vid en mänsklig, hållbar och symbolisk gestaltning.”Twist” är en skulptural byggnad som med funktion, form och material kontrasterar sin omgivning och på ett tilltalande sätt berikar och bidrar till uppfyllandet av visionen för Hagastaden. En märkesbyggnad som välkomnar, bjuder in och skapar stor nyfikenhet”.

Namnet ”Twist” anspelar på dess vridna form men även på programmet som kombinerar och växlar arbete med nöje, det enskilda med det kollektiva. Det är en lätt konstruktion i trä som vrider sig mjukt från den ena våningen till den andra och via en generös multifunktionell trappa kopplar ihop entréplanet med övre plan och takterrass på ett sömlöst sätt.

Gränsen mellan våningsplanen suddas ut och det övre planet blir lättillgängligt och attraktivt. Med aktiviteter som pågår såväl dag som kvällstid blir Twist en levande plats som lyser upp även när omgivande kontorshus har släckt för dagen. Formmässigt har utgångspunkten varit byggrätten som har fått en ”twist” vilket också kan kopplas till områdets vetenskapliga tema och kvartersnamnet ”Genen”, då vridningen också anspelar på en DNA spiral.

– Det här är ett unikt projekt på en mycket speciell plats. Twist har en tydlig skulptural form med ett flexibelt program som skapar framtidens mötesplatser, säger Rahel Belatchew Lerdell, vd, Belatchew Arkitekter.

– Visionen är att skapa en attraktiv och unik mötesplats­­ för folk som bor, arbetar och besöker området. En inbjudande och välkomnande plats med lockande innehåll vars arkitektur utmanar och inspirerar. Här ska man kunna äta frukost, lunch och middag, fika och hålla både spontana och formella möten. Mötesplatsen ska berika och visa upp framsteg inom Life Science och vara ett sammanhang för korsbefruktning, säger Ulrika Hellström, affärsutvecklare på Atrium Ljungberg.

Ambitionen är att byggnaden ska utgöra ett extra ”rum” för befintliga och nya hyresgäster i området och även för det närbelägna kvarteret Molekylen där Atrium Ljungberg sedan tidigare har en markanvisning för Life Science om ytterligare 36 000 kvadratmeter.

FAKTA: TWIST

 Atrium Ljungberg uppför en 700 kvadratmeter stor byggnad i Kvarteret Genen, i Hagastaden, Stockholm. Den blir en ny mötesplats i området och rymmer restaurang, café och terrass.

 Mötesplatsen ska väva ihop och integrera vetenskapsstadens olika beståndsdelar.

Arkitekt: Belatchew Arkitekter.

Ur juryns motivering: “Arkitekterna har lagt stor vikt vid en mänsklig, hållbar och symbolisk gestaltning.”Twist” är en skulptural byggnad som med funktion, form och material kontrasterar sin omgivning och på ett tilltalande sätt berikar och bidrar till uppfyllandet av visionen för Hagastaden.”