Motvind i byggindustrin

Motvind i byggindustrin
Efter en tydlig nedgång i antal nystartade bostadsprojekt minskar bostadsinvesteringarna 2013 för andra året i rad. Även lokal- och anläggningsbyggande utvecklas svagt. Det visar en ny konjunkturprognos från Sveriges Byggindustrier.
Efter en tydlig nedgång i antal nystartade bostadsprojekt minskar bostadsinvesteringarna 2013 för andra året i rad. Även lokal- och anläggningsbyggande utvecklas svagt och därmed sjunker de totala bygginvesteringarna i år för att vända svagt uppåt 2014. Det visar en ny konjunkturprognos från Sveriges Byggindustrier.

En långsam återhämtning i världsekonomin gör att svensk ekonomi utvecklas trögt 2013-2014.

–  Vi ser en successiv förbättring för den svenska ekonomin. Efter en inbromsning under 2011-2012 börjar kurvorna peka åt rätt håll igen. Vi ligger fortfarande på ett lågt resursutnyttjande men en återhämtning är på våg. Hushållen har gott om pengar och så fort oron avtar kommer man att börja spendera igen, säger Johan Deremar, nationalekonom Sveriges Byggindustrier.

Bostadsinvesteringarna minskar på grund av fjolårets låga produktionstakt. Nästa år kommer bostäder återigen att utgöra motorn i bygginvesteringarna när lokalbyggandet försvagas. Anläggningsinvesteringarna bidrar till uppgången 2014 tack vare ökat infrastrukturbyggande, spår Sveriges Byggindustrier.

Bostadsbyggandet påverkades redan i fjol av hushållens pessimism varpå antalet påbörjade bostäder fortsatte att minska. Investeringarna i nya bostäder sjunker i år samtidigt som ombyggnadsnivån blir oförändrad. Till följd av att den ekonomiska tillväxten börjar återhämta sig bedöms bostadsinvesteringarna åter stiga 2014.

– Bostäder blir den svagaste delsektorn i år, men stärks nästa år. Tråkigt nog verkar lokalbyggandets positiva utveckling gå mot sitt slut. Det beror dels på att gruvindustrins lokalbehov nu är mättat, dels på att de offentliga lokalinvesteringarna börjar minska 2014, säger Johan Deremar.

Ombyggnad av bostäder ligger på en historiskt hög nivå, samtidigt som småhusbyggandet planar ut på en låg nivå. Både för flerbostadshus och småhus hamnar nyproduktionen på en lägre nivå i prognosen för 2014 än i utfallet för 2011.
– Jag ser skäl för en svag uppgång vad gäller småhus. Det är fortfarande mångas dröm att bo i småhus.

Inom anläggning håller vägbyggen nivån uppe. Transport och kommunikation är ett område som kan öka med anledning av att det ska byggas många nya stationer i anslutning till ny infrastruktur.

– Om Förbifart Stockholm kommer igång i år kommer anläggningsinvesteringarna att öka, säger Johan Deremar.

Den låga investeringstakten inom byggindustrin leder till att sysselsättningen minskar i år för att sedan plana ut under 2014. Nivån på antalet sysselsatta blir därmed lägre nästa år jämfört med 2012 års höga notering.

– Byggföretagen behöver fortfarande rekrytera arbetsledare och platschefer, men den försvagade konjunkturutvecklingen dämpar tillfälligt rekryteringsproblemen, framför allt på yrkesarbetarsidan, fortsätter Johan Deremar.

 

Susanne Bengtsson
[email protected]

Relaterade artiklar

Så mycket har bostadsbyggandet minskat
Tuffast för bygg- och fastighetsbranschen
”En splittrad bild i utmanande tider”
”Vårt resultat i kvartalet är tydligt påverkat av marknadsläget”