Nyheter

Mutades med BMW och garage

En mellanchef på Fortum i Stockholm fälldes för att ha tagit emot mutor i form av en BMW och ett garagebygge från en entreprenör.  
Nu överklagar åklagaren domen och menar att Fortumchefen även ska betala 300.000 kronor för garaget till staten.

En byggföretagare som anlitats av Fortum lät en Fortumanställd köra runt i hans BMW och sedan behålla pengarna när den såldes.  Företagaren lät också bygga ett garage åt den Fortum-anställde, något tingsrätten betraktar som en otillbörlig förmån. Nu har båda dömts för mutbrott.

Åklagaren vid Riksenheten mot korruption väljer att överklaga domen. ”Tingsrättens bedömning av förverkandefrågan är felaktig”, skriver åklagaren i sin överklagan. Han menar att det ger fel signaler om den som tagit muta kan komma undan genom att lämna tillbaka mutan. Åklagaren yrkar på att den mutdömde ska betala 300.000 kronor för garaget till staten, trots att han senare betalade denna summa till byggföretaget. Tillvägagångssättet ger fel signaler och öppnar för skentransaktioner mellan dem som begått brottet, menar åklagaren.

Det var en av cheferna inom Fortum som fattade misstankar om oegentligheter. Det rörde en anställd på Fortum som skulle ha tagit emot gåvor eller mutor, i form av en BMW och ett garagebygge, från byggföretagaren för att denne skulle få göra tunnelarbeten vid ett stort infrastrukturprojekt.

Misstankarna ledde till polisanmälan, åtal och dom. Södertörns tingsrätt dömde båda till villkorlig dom och dagsböter för bestickning och givande av muta respektive mutbrott och tagande av muta. 70 á 410 kronor före byggföretagaren och 100 á 330 kronor för 56-åringen.

Den då Fortumanställde, en 56-årig man, nekar till brott och bestrider ansvar. Han uppger att han haft tillgång till bilen, men att han köpte den kontant och utan kvitto för 150.000 kronor av byggföretagaren. BMW:n registrerades heller aldrig på honom. Men eftersom han åkte fast för fortkörning kan åklagaren fastställa att han åtminstone hade tillgång till bilen under en bestämd tidpunkt. En tid efter köpet sålde 56-åringen bilen på Blocket för samma summa.

Den 46-årige byggföretagaren nekar också till att bilen skulle ha varit en muta.

2012 uppfördes ett garage på 56-åringens tomt, och utredningen visar att han betalade 300.000 kronor för det till byggföretagaren. Men eftersom det belopp som diskuterades från början var på 400.000 och fakturan skickades, och betalades, efter att Fortum påbörjat interna utredningar, anser tingsrätten att det handlar om en muta. 56-åringen sa i förhandlingarna att bilköpet inte påverkade hans beslut på jobbet, och när det kommer till garagebygget har han insett att det var ”tokigt” att ha affärer med en entreprenör.