Mutmisstänkt chef varslas

Mutmisstänkt chef varslas
En förvaltningschef på Falu kommun har varslats om avsked. Hon misstänks ha brutit mot Lagen om offentlig upphandling. Konkurrensverket utreder också förvaltningens relationer med Peab.

Det är förvaltningschefen för Trafik- och fritidsförvaltningen som varslats om avsked. Varslet kom efter att misstänkta oegentligheter i förvaltningens förhållande med Peab uppdagats.

— Vi har en tid haft en utredning baserat på händelserna. Sedan kom polisanmälningar och Konkurrensverket började utreda. Det blev tillräckligt allvarliga misstankar för att ett varsel var befogat, säger kommundirektören Dan Nygren.

Redan i början av oktober rapporterade Byggvärlden om att kommunen skrivit ett partneringavtal mellan kommunen och byggföretaget. Avtalet, med en budget på nästan 19 miljoner, tecknades utan upphandling. En granskning från ett revisionsbolag visade att den nu varslade chefen brutit mot Lagen om offentlig upphandling. Det visade sig också att Peab bara fakturerat halva kostnaden för en konferens som kommunens tjänstemän deltagit på och att företaget därmed betalat mer för kommunens personal än det riktvärde som Institutet mot mutor har angett.

I nuläget är den varslade chefen avstängd från sitt arbete, liksom en medarbetare på samma förvaltning. Som mest har dock sju medarbetare varit avstängda och nyligen polisanmälde kommunen ” händelsen med konferensen på Högbo Bruks konferenshotell” som kommunen skriver på sin hemsida. Dessutom polisanmäldes fem medarbetare vid Trafik- och fritidsförvaltningen för att ha deltagit i en resa till Tallin som Peab ska ha betalat.

I dagarna kom också Konkurrensverket med ett utkast till yrkande om upphandlingsskadeavgift. Konkurrensverket yrkar på att kommunen skall betala 10 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift.

— Det är en allvarlig markering. Sedan ska man komma ihåg att det är ett förslag och summan kan ändra sig. Först ska vi yttra oss i ärendet, säger Dan Nygren.

Sju personer har blivit avstängda från jobbet, en chef varslats om avsked och fem medarbetare har polisanmälts. Är detta isolerade händelser eller handlar det om en anda på kommunen?

— Jag kan inte spekulera i vilken anda vi har. Men jag kan säga att går man igenom våra regler om dessa saker så beskrivs det tydligt om att man ska undvika de situationer som just nu utreds. Så frågan är hur förankrade reglerna är, och om de är otydligt formulerade?

— Sedan ska man också komma ihåg att kommunen har ungefär 5 000 anställda. Här rör det sig om sju personer så på så sätt är det isolerade händelser, säger Dan Nygren.

Relaterade artiklar

Vinstvarning från NCC
”Utvecklas man inte, så avvecklas man”
Avbryter upphandlingen av multiaktivitetshuset
Krigets påverkan är både direkt och indirekt