Nyheter

Nacka överklagar domen om Bergs gård

Mark- och miljödomstolen har fastslagit att Nacka kommun inte har tillräckliga skäl för att säga upp Circle K’s tomträttsavtal i Bergs gård.  Trots Tunnelbaneavtalet anser domstolen att det saknas nödvändiga statliga och regionala beslut som gör att Bergs oljehamn kan avvecklas.
Domen kommer att överklagas.

– Vi är överraskade över domstolens beslut. Domstolen har inte förstått att Nacka bygger stad. Det måste vara möjligt för Nacka kommun att kunna använda den mark man äger och kunna bygga bostäder i stället för att lagra olja där, säger Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande, i ett pressmeddelande. 

Planerna att bygga bostäder vid Bergs gård ingår som en viktig del i Tunnelbaneavtalet där Nacka kommun kommit överens med staten och Stockholms läns landsting om att bygga omkring 13 500 nya bostäder. 
Visionen att omvandla Bergs gård från oljehamn och ett hållbart område för boende har drivits av Nacka kommun sedan början av 2000-talet.

– Det är ett mål som har fått ett felaktigt beslut. Bergs gård ligger inom influensområdet för tunnelbanan och är en viktig del för att kommunen ska kunna bygga bostäder enligt ingångna avtal med staten och SLL samt enligt kommunala och regionala utvecklingsplaner för bostadsbyggande och stadsutveckling, säger Nackas stadsdirektör Lena Dahlstedt.

Den rättsliga tvisten handlar om Nacka kommun har rätt att säga upp Circle K från ett tomträttsavtal som träffades 1958. Avtalet går ut den 31 december 2018 och domen, som kommer att överklagas till Svea hovrätt, innebär att processen med att utveckla omkring 2 000 bostäder vid Bergs gård förhalas ytterligare.
Nästa möjliga tillfälle för kommunen att säga upp tomträtten är år 2059.

– Domstolen säger att det går att bygga tunnelbana och samtidigt ha kvar en oljedepå. I tider av akut bostadsbrist måste kommunens mark kunna användas mer ändamålsenligt. Det är otänkbart att vänta till 2059, därför ska vi överklaga, fortsätter Mats Gerdau.