Nyheter

Nacka vill ersätta oljedepå med bostäder

Bergs gård. Illustration: Society

Bostäder eller oljedepå?
På måndagen inleddes rättegången i mark- och miljödomstolen där Nacka kommun och Circle K tvistar om vem som har rätt till Bergs gård i Nacka.

Mark- och miljödomstolen ska avgöra om Nacka kommun har tillräckliga skäl för att säga upp det tomträttsavtal som Circle K har i Bergs gård i Nacka. 

Sedan 60 år tillbaka har det bedrivits oljehamn på Sicklahalvön, men den 60-åriga tomträttsavtalet löper ut den 31 december 2018. Nu vill Nacka kommun ha tillbaka sin mark för att bygga bostäder. Omkring 2 000 bostäder, både hyresrätter och bostadsrätter, planeras i Bergs gård. Därför har kommunen sagt upp Circle K:s avtal.

– Det är viktigt för oss att vi kan bygga bostäder vid Bergs gård och uppfylla det avtal vi har med Sverigeförhandlingen och Tunnelbaneavtalet.  Det här har varit en process länge, och det är beklagligt. Redan för över tio år sedan började det planeras för bostäder här, säger Nackas stadsdirektör Lena Dahlstedt.

Genom Tunnelbaneavtalet med staten och Stockholms läns landsting har kommunen tagit ansvar för att bygga 13 500 bostäder och skapa Nacka stad på västra Sicklaön. 

Själva tvisten som nu är uppe i mark- och miljödomstolen handlar om de skäl för uppsägningen som fastighetsägaren Nacka kommun har angett är tillräckliga, det vill säga om det är angeläget för kommunen att använda marken för bostäder och stadsbebyggelse.

I annat fall påbörjas en ny tomträttsperiod och Circle K får fortsätta lagra olja på platsen i ytterligare 40 år.

– Bergs gård blir en fantastisk plats för bostäder, särskilt när det blir tunnelbana hit. Området ligger dessutom vid vattnet och nära Nyckelvikens naturreservat. Det är nog ingen som vill ha oljehamn här i 40 år till. Det finns andra oljehamnar som vill bygga ut sin verksamhet, till exempel i Södertälje och Gävle, säger Lena Dahlstedt.

Nacka kommun jobbar med att ta fram detaljplaner och har som förhoppning att kunna sätta spaden i marken för bostäderna någon gång efter 2022.

Men först ska den rättsliga processen ha sin gång. Mark- och miljödomstolens dom väntas under våren.