Nyheter

Någonstans i en galaxy far, far away?

Nu i inledningen av maj månad har jag och min kollega Johan Rosén hållit heldagskurs om det som i entreprenadsammanhang kallas för störningar. Det är väl känt att störningar i entreprenader är svåra att hantera för samtliga aktörer som drabbas av det. Vi möter ofta entreprenörer som minst sagt upplever svårigheter med att få sina merkostnader på grund av störningar täckta. Att hålla kurs är roligt, särskilt när kursdeltagarna är aktiva med intressanta frågor och exempel från sin verklighet. 

Men är det verkligen så smart att utbilda klienter och potentiella klienter på det här sättet? Kommer vi inte bli sysslolösa då? Inte en chans, skulle jag säga. Om däremot alla förfrågningsunderlag skulle vara av toppkvalitét, helt optimalt utformade utan utrymme för olika tolkningar (eller missuppfattningar) av funktioner eller tekniska lösningar så skulle vår sysselsättningsgrad helt klart påverkas. Och det skulle vara snudd på revolutionerande om vi vaknade en morgon och verkligheten var exakt så.

På vissa håll pratas just om en revolution som håller på att hända, eller är den kanske redan här? Jag syftar på de tekniska framsteg som tagits genom Artificiell Intelligens (AI) som vissa kallar den nya elektriciteten och anses vara nästa industriella revolution.  Själv skulle jag för närvarande klassificera mig som en teknik-konservativ person. Tyvärr. Men betydelsen av AI och vad Deep Learning (DL) kan användas till intresserar mig verkligen. På en mycket amatörmässig nivå får tilläggas. DL beskrivs som en gren inom AI där enorma mängder data används för att analysera mönster och, i förekommande fall, lösa problem innan de ens uppstått. Med rätt tillämpning av AI kan IQ bli en service eller en vara. Redovisningskonsulter, kokboksförfattare, journalister och även jurister har pekats ut som yrkesgrupper som riskerar att bli ersatta av AI-tjänster. Det tvivlar jag inte på men vad gäller jurister så tror jag att det så att säga är i en future far far away. Så pass avlägset att inte min generation skulle påverkas – trots att vi säkerligen kommer att behöva vara yrkesverksamma längre än till 65 års ålder.

I en rapport från 2014 har Industrifakta (företag som tar fram marknadsanalyser för bygg- och fastighetssektorn) genom telefonintervjuer med 240 av byggbranschens aktörer utrett besparingsmöjligheter genom effektivare kommunikation i byggprocesser. Av de tillfrågade aktörerna anger 58 procent att det vanligaste problemet med informationsöverföring handlar om att lämnade anbud baseras på otydliga underlag. Och jag tänker så här. När AI och DL redan tillämpas på bl.a. förarlösa bilar, att tolka bokslut och t.o.m. på att förhindra epileptiska anfall genom att upptäcka att de är på väg. Varför inte genom DL utveckla en tjänst som kvalitetssäkrar förfrågningsunderlag och som ”ser” ÄTA och t.o.m. störningar och möjliggör att otydligheter kan korrigeras innan anbud ges in?  Då skulle ÄTA-tvister och störningsproblem städas upp innan de ens inträffat. Och helt utan juristers inblandning. Det vore verkligen revolutionerande! Men det känns väl ändå lite som science fiction, in a galaxy far far away. Eller?                                                                                                                   

Carolina Bergquist

Biträdande jurist
AG Advokat