Nyheter

Nåiden tar över byggstartat projekt

Kvarteret Bärmesen i Luleå. Foto: Vinter.se

Nåiden Bygg har tagit över byggnationerna av bostadsprojektet Bärmesen, efter att den tidigare entreprenören av Selbergs Entreprenad i Luleå AB bestämt sig för att avveckla verksamheten.

– Det är en ny situation för oss. Men vi har haft många och bra avstämningar tillsammans med Selbergs entreprenad, vilket är ett måste för att få en smidig övergång för alla inblandade, säger Per Utterström, arbetschef och delägare på Nåiden Bygg.
 

Kvarteret Bärmesen är en del av bostadsområdet Kronan i Luleå där på sikt 7 000 personer förväntas bo. Bärmesen omfattar totalt 80 lägenheter, som ska vara klara för inflyttning i mars 2021.

På uppdrag av Heimstaden har bygget sedan i maj bedrivits av Selbergs Entreprenad i Luleå AB. Men vid årsskiftet övertogs det av Nåiden Bygg.

– Verksamheten i Luleå har dragits med lönsamhetsproblem under några år. Vi har gjort flera satsningar för att rekrytera en lokal ledning och att förstärka Selbergs Entreprenad i Luleå AB, men tyvärr har det inte gett önskat resultat, säger Ulrik Wållberg, tillförordnad vd på Selbergs Entreprenad i Luleå AB.

Beslutet att avveckla verksamheten togs av ledningen i november. Totalt har cirka 40 anställda varslats om uppsägning.

– Det är jättetråkigt, men vi blev tvungna att ta beslutet att göra en strukturerad avveckling. Selbergs Entreprenad i Umeå AB påverkas inte av det som händer i Luleå, säger Ulrik Wållberg.

När beslutet om avveckling var taget gick de igenom projektportföljen och fattade beslut om vilka projekt de hade möjlighet att avsluta själva under varselperioden och vilka projekt de skulle överlåta.

– Övriga projekt kan vi färdigställa som beräknat med egen personal men kvarteret Bärmesen är ett projekt som pågår in i 2021 så vi kände att det bästa var att låta någon annan ta över. Nåiden nappade på vår förfrågan och vi ser det som den bästa lösningen för både Heimstaden och oss. Vi vill göra rätt för oss, säger Ulrik Wållberg.

– Parterna har tillsammans funnit en god lösning för att säkerställa Heimstadens projekt kvarteret Bärmesen. Vi har fullt förtroende för att Nåiden kommer ta över och fullfölja projektet så alla blir nöjda, säger Tom Rasmussen, fastighetsutvecklingschef på Heimstaden.

Processen kring övertagandet beskriver de inblandade som väldigt snabb och övertagandet skedde redan vid årsskiftet.

– Vi är glada över att vi får förtroendet av Heimstaden att slutföra detta projekt, säger Per Utterström, arbetschef och delägare på Nåiden Bygg.

På plats finns nu ett tiotal av Nåidens anställda, samt underentreprenörer.

– Nu är bygget i full drift och vi håller på att färdigställa stommen, säger Per Utterström.

Han berättar att de aldrig varit med om en liknande situation och att det var speciellt att ta över ett påbörjat bygge.

– Men vi har haft många och bra avstämningar tillsammans med Selbergs Entreprenad, vilket är ett måste för att få en smidig övergång dels för Nåiden och Selbergs Entreprenad, men framförallt för Heimstaden.

I mars kommer 2021 kommer Bärmesen att vara klar för inflyttning.