Nyheter

Nära halverad energiåtgång på Campus Flemingsberg

Huvudbyggnaden för Karolinska Institutet på Campus Flemingsberg i Huddinge kommer genom en ombyggnation att minska sin energianvändning med 42 procent. Bakom satsningen står fastighetsägaren Akademiska Hus som investerar drygt 70 miljoner kronor i renoverade lokaler och energisparåtgärder.

Huvudbyggnaden för KI på Campus Flemingsberg, ANA8, uppfördes under första delen av 70-talet som en del av Huddinge sjukhus och är centralt placerad mellan Huddinge sjukhus, forskningshuset Novum och Södertörns högskola. Byggnaden på 36 000 m2 rymmer bland annat Institutionen för Odontologi som utbildar tandläkare, tandhygienister och tandtekniker samt bedriver forskning och forskarutbildning. Institutionen bedriver även öppen tandvård samt specialist- och vidareutbildning för tandläkare.

Byggnaden är idag en stor förbrukare av energi och klarar inte av att på ett fullgott sätt anpassa inneklimatet till verksamheternas skiftande behov. Genom ett nytt ventilationssystem som möjliggör behovsanpassad temperering av tilluft, nya fönster och byte av bland annat kylbafflar, bedöms värme- och elförbrukningen att minska med 42 procent. Det motsvarar 24 procent av Akademiska Hus totala förbrukning av värme och el i hela Campus Flemingsberg. Även inneklimatet kommer genom ombyggnaden att förbättras och bättre anpassas till verksamheternas olika krav.

– Satsningen är ett led i Akademiska Hus ansvarsfulla och långsiktiga hållbarhetsarbete där lägre energiförbrukning i våra fastigheter är mycket viktigt, säger Sten Wetterblad, regiondirektör för Akademiska Hus Stockholm.

Ombyggnationen påbörjas i oktober 2012 och planeras vara klart i september 2014.