Nyheter

Näst bästa året men ändå utmanande

trävaror
Moelven har märkt av den minskade efterfrågan på trävaror från både konsumenter och proffsmarknaden. Foto: Moelven

2022 blev det näst bästa året i Moelvens historia, men det kommer ändå att gå till historien som ett utmanande år.
– Första halvåret präglades av den högkonjunktur som pågått sedan 2020, men därefter vände det snabbt under hösten. Nu ser vardagen helt annorlunda ut, säger Moelvens koncernchef Morten Kristiansen.

Moelvens omsättning var 14  439 MNOK under 2022 och koncernen levererade ett rörelseresultat på 1 757 MNOK. Jämfört med 2021, som var Moelvens bästa år genom tiderna, minskade rörelseresultatet med 1 229 MNOK. Omsättningen minskade med 433 MNOK mellan 2021 och 2022. 

Rörelseresultatet i fjärde kvartalet 2022 blev -101 MNOK, jämfört med 730 MNOK fjärde kvartalet 2021.

2022 blev ett tudelat år. Under första halvåret hade Moelven ett rörelseresultat på drygt 1 600 MNOK. Andra halvåret präglades av en nedgång på marknaden i kombination med kostnader för strukturåtgärder och nedskrivningar av varulager. Under andra halvåret uppgick rörelseresultatet till cirka 130 MNOK. 

– Vi har aldrig tidigare varit med om en så markant förändring under ett och samma år, säger Morten Kristiansen.  

Morten Kristiansen.
Foto: Moelven

Varsel i Sverige och Norge

Den skandinaviska marknaden för trävaror bromsade in kraftigt under 2022 och efterfrågan har också varit lägre i flera regioner internationellt, framför allt i Europa.

– Vi har pratat om den osäkra situationen sedan pandemin och vi har varnat för att vi nu går in i en utmanande tid. Men hur länge detta kommer att pågå är helt omöjligt att säga. Vårt jobb är att hantera osäkerheten på kort sikt, samtidigt som vi arbetar utifrån våra långsiktiga strategier, säger Morten Kristiansen. 

Moelven har redan märkt av konsekvenserna av det förändrade läget i form av nedskärningar i byggmodulverksamheterna i Norge och Sverige. I Norge har en produktionslinje lagts ned vilket berör ett 50-tal medarbetare. På den svenska sidan har tjugo personer varslats om uppsägning till följd av lägre efterfrågan på manskapsbodar till byggmarknaden. Dessutom har sexton medarbetare på en avdelning hos Moelven Limtre i Vatnestrøm permitterats och sex personer har varslats om permittering hos Moelven List i Eidsvoll. 

Investeringar under 2023

Under 2023 har koncernen planerade investeringar på cirka en miljard NOK. Det handlar om åtgärder som ska stärka koncernens utveckling och förbättra konkurrenskraften. 

– Moelven har en investeringsportfölj som vi aldrig har haft tidigare. Detta är en tydlig signal om vår framtidstro. Det är oroligt i omvärlden, men vi är övertygade om att klimatsmarta produkter och lösningar i trä kommer att fortsätta vinna ny mark och där ska vi hävda oss, säger Morten Kristiansen.