Nyheter

Nästan fullbokat på Nordbygg 2022

Nordbyggs organisation: Martin Gustafsson, Peter Söderberg, Margaretha Karlsson och Belkis Larsson. Foto: Susanne Bengtsson

Drygt 96 procent av monterytan är uthyrd när ett halvår återstår till Nordbygg. Även det utländska intresset är stort med 160 bokade företag.

– Vi får många signaler på att mässan är efterlängtad, säger Peter Söderberg, som gör sitt sista år som projektchef för Nordbygg.  

Den 26-29 april är det dags för Nordbygg, norra Europas största byggmässa, som fått flyttas fram flera gånger på grund av pandemin. Bokningar och förfrågningar tyder nu på att intresset från beställare är stort. 

– Vi har inte märkt av någon tvekan, utan får snarare många signaler på att det finns ett stort intresse, något som pekar på framtidstro trots allt. Nordbygg kommer att bli lite av vårens ”kosläpp” för branschen, säger projektchef Peter Söderberg.  

Hittills är cirka 760 montrar bokade, det motsvarar drygt 96 procent av utställarytan som denna gång är mindre på grund av restriktioner.

– Vi har fått rita bort 2000 kvadratmeter utrymme för att kunna göra bredare gångar, berättar Margaretha Karlsson, operativ projektledare.  

Ur smittosynpunkt kommer även andra rutiner att vara förändrade. Till exempel så måste all registrering ske i förväg och inpassering sker med QR-koder via mobilen.

– Vi vill inte ha några köer eller att folk ska röra vid samma automater.  

Nordbygg har även bokat in flera utländska utställare, totalt 160 stycken i nuläget. Det utländska inslaget brukar motsvara cirka 20 procent av utställarna. I år finns representerar från följande länder: Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Polen, Schweiz, Storbritannien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland och Österrike.

– Majoriteten kommer som vanligt från Finland, Baltikum, Polen och Tyskland. Vi kommer även ha ett litet kluster av turkiska utställare, säger Peter Söderberg.  
I årets program har man lagt in fler engelska seminarier och scenprogram för att underlätta för de utländska gästerna.

 Besökarantalet vågar mässorganisationen inte sia om.

– På senaste mässan 2018 hade vi närmare 50 000 besökare. Det vore en fin siffra att nå upp till, men vi vågar inte säga någonting i dagsläget, säger marknadsprojektledare Martin Gustafsson.  

Han berättar samtidigt stockholmsmässan återupptagit programmet och genomfört den första mässan efter pandemi-pausen. Den 27-28 oktober arrangerades Sectech, en mötesplats för alla som arbetar med säkerhetsteknik, larmsystem, passerkontroll och videoövervakning. 

I dagarna blev det också offentligt att Peter Söderberg, som varit projektchef för Nordbygg sedan 2004, kommer att lämna sitt uppdrag efter nästa mässa.

– Jag ska gå i pension efter Nordbygg 2022 som blir min nionde mässa, berättar han.