Nyheter

Nationalarenan i Solna äventyras

Det första spadtaget för Sveriges nya nationalarena skulle ha tagits i år. Men inga lån är klara och nu äventyras miljardprojektet.

Swedbank Arena ska rymma 50 000 åskådare under idrottsevenemang och är en del av satsningen på Arenastaden i Solna, med köpcentrum, bostäder, hotell och kontor. Men inga lån för nationalarenan är klara och det råder delade meningar om vad sponsorn Swedbank sagt sig redo att bidra med, skriver Dagens Nyheter.

— Vi har inte förbundit oss att finansiera bygget av arenan. Vi har köpt namnrättigheten till 2024 med en möjlighet att bidra med finansieringen, säger Peter Nygårds, ansvarig för samhällskontakter på Swedbank, till tidningen.

Arenabolaget står som beställare bakom byggprojektet, Peab är byggherre och ägare till den blivande arenan tillsammans med bland Svenska Fotbollförbundet, Fabege, Jernhusen och Solna stad. Ägarna ska tillsammans gå in med 900 miljoner kronor. Resterande pengar, uppskattningsvis en miljard, ska lånas upp. Men finanskrisen har gjort det svårt att få lån.

Inom Solna stad är synen på Swedbanks åtagande för nationalarenan en annan än från bankens representanter.
— Vi har ett avtal och de har förbundit sig att låna ut pengar för den del som inte kapitalet och försäljningen av byggrätter täcker. Projektet står på en stabil grund, säger Lars-Erik Salminen, kommunstyrelsens ordförande (m), till Dagens Nyheter.

Byggprojektet kommer inte att kunna påbörjas innan lånefinansieringen är klar. Beslut om arenabygget fattas av Solnas kommunfullmäktige i slutet av januari.