Nyheter

Nationell lansering av första lokala färdplanen

Initiativtagarna till LFM30 lanserade Malmös lokala färdplan under Almedalsveckan. Foto: Susanne Bengtsson

Bygg- och anläggningssektorn står för mer än 20 procent av den totala klimatbelastningen. För att reducera utsläppen har Malmö stad, som har en hög byggtakt, tagit initiativ till nya, kraftfulla åtgärder.

LFM30 är Sveriges första lokala färdplan för ett klimatneutralt byggande 2030.

–  Vi vill inte vänta. När det gäller klimatneutralitet är något annat än 2030 inte aktuellt för oss, säger Josephine Nellerup, stadsbyggnad Malmö stad, i samband med den nationella lanseringen av färdplanen i Almedalen. 

Byggandet i Malmö ska präglas av långsiktighet, smarta energilösningar och miljöanpassade materialval. För att lyckas krävs inte bara generösa samarbeten utan även tuffa mål för alla i byggkedjan – från leverantörer och beställare till och arkitekter och byggare.

Lokal färdplan Malmö 2030 (LFM30) är ett initiativ för att skapa en geografisk spelplan för att påskynda bygg- och anläggningssektorns klimatomställning och genomförande av Agenda 2030. Över 70 aktörer har hittills anslutit sig till initiativet för att gemensamt ta fram strategier och lösningar för hur de ska arbeta för att nå klimatneutralitet redan 2030.

– Vi har samlat 70 aktörer i byggkedjan på ett halvår. Vi har reviderat färdplanen nio gånger. Men nu kan vi äntligen lansera färdplanen nationellt, säger Carl Wangel, Sveriges Träbyggnadskansli, initiativtagare och samordnare av projektet.

Bakgrunden till att de inblandade aktörerna vill skynda på arbetet är bland annat för att 20 procent av Sveriges totala klimatbelastning kommer från bygg- och anläggningssektorn.

Malmö stad har höga ambitioner på klimatområdet och högt satta mål. År 2020 ska Malmö stads egen organisation vara klimatneutral och år 2030 ska hela Malmö försörjas till hundra procent av förnybar energi.

– Vi vill inte vänta. När det gäller klimatneutralitet är något annat än 2030 inte aktuellt för oss, säger Josephine Nellerup, stadsbyggnad Malmö stad. 

I den lokala färdplanen presenteras sex fokusområden som man ska jobba efter:

  • Basen finns inom affärsmodeller och samverkan.
  • Sedan följer arbetet med:
  • Cirkulär ekonomi och resursutnyttjande
  • Design, process och klimatkalkyl
  • Klimatneutrala byggmaterial
  • Klimatneutral förvaltning, drift och underhåll
  • Klimatneutral byggarbetsplats och transporter

Malmö har planerat för cirka 28 500 nya bostäder de närmsta 10-15 åren.

– Men 99 procent av våra hem är redan byggda. Det är där vi måste lägga krutet när det gäller klimatneutral drift och underhåll, säger Andreas Holmgren, byggfirman Otto Magnusson. 

Alla aktörer är överens om att målen är högt satta och att färdplanen kräver hårda ansträngningar av alla inblandade. Men samtidigt ser man arbetet som utmanande och spännande.  

– Vi måste klara kombinationen av att både bygga klimatneutralt, till bra hyror och få fram alla de bostäder vi behöver. Det kan uppstå målkonflikter, men jag tror också att de blir synergieffekter som kan minska kostnader, säger Jenny Holmqvist, miljöstrateg på MKB.

– Det finns ingen som sitter med alla lösningar. Vi måste göra detta tillsammans, det är därför det är så bra att vi är så många som är med. Det är jätteviktigt att vi får in livscykelperspektivet när vi räknar på våra projekt. I framtiden kommer det att vara lika självklart med klimatkalkyler som med budgetkalkyler, säger Staffan Fredlund, Wihlborgs.

Färdplanen ska ses som ett verktyg för att uppnå klimatmålen. Aktörerna bakom LFM30 är övertygade om att färdplanen passar lika bra i andra kommuner.
– Ett hårt jobb är gjort. Nu kan vi ge bort färdplanen till andra kommuner, säger Carl Wangel.