Nyheter

Nationell plattform för energisnål samverkan

En nationell plattform kan få fart på det energisnåla byggandet i Sverige. Det hävdar utredaren Åsa Wahlström i en rapport till Energimyndigheten.

Under de senaste åren har intresset för energisnåla hus ökat och en svensk definition av passivhus vuxit fram. Det är bra, men mer behöver göras för att energisnåla hus ska få sitt verkliga genombrott.

Det slås fast i en utredning om hur Energimyndigheten ska fortsatt ska stödja utvecklingen av energisnåla hus, ”Förslag på strategisk inriktning på Energimyndighetens program för byggnader med mycket god energiprestanda”.

Åsa Wahlström på CIT Energy Management som står bakom utredningen föreslår att Energimyndigheten skapar en nationell plattform som samlar och sprider kunskap om energisnåla byggnader. Detta för att sprida erfarenheterna från goda exempel och undvika att utvecklingen bromsas upp av lågkonjunkturen i byggbranschen.

— Det bör skapas en nationell plattform som gör det lättare för regionerna att samverka kring energisnålt byggande och låta goda exempel kunna spridas. Passivhuscentrum i Alingsås är otroligt ambitiösa och har kommit långt. Liknande initiativ är på gång i Umeå och Skåne, säger Åsa Wahlström.

Den nya plattformen skulle ersätta Energimyndighetens nuvarande program för passivhus och lågenergihus som inleddes 2005 och är förlängt till 2010. Några av de saker som saknas i dag och som Åsa Wahlström vill se mer av är uppföljning av de energisnåla byggnader som varit i drift några år samt effekterna i större bostadsområden.

Förslaget är ute på remiss, och de som vill komma med synpunkter får göra det till och med den 29 maj 2009. Slutrapporten med rekommendationer till Energimyndighetens strategiska satsande ska vara klar den första juli.