Nyheter

Nätverk för unga <br/> kritiserar politiker

Nätverket jagvillhabostad.nu menar att politikerna för sent insåg problemet med bostadsbristen i Göteborg. <br></br> — Det kommer att ge baksmälla i flera år, säger Tobias Olsson, verksamhetschef på nätverket. <br></br> Och allmän

Nätverket för unga bostadssökande, jagvillhabostad.nu, anser att Göteborg och Stockholm nu har den värsta bostadsbristen i landet.

— Det har varit en ofantlig inflyttning i Göteborg de senaste åren och det pågår en strukturomvandling från arbetarstad till universitetsstad. Trots det har man inte byggt särskilt mycket där sedan 1995, säger Tobias Olsson.

Nätverket har jämfört statistik från de allmännyttiga bostadsbolagen i Stockholm, Göteborg och Malmö och funnit att Göteborgs allmännytta byggde minst antal bostäder mellan 2001 och 2007. Omräknat till antal nybyggda bostäder per invånare byggde Stockholms stad tre gånger så mycket och Malmö dubbelt så mycket som Göteborg.

— Det här är något som Göteborg kommer att få dras med i flera år. Saken med bostadsbrist är att det ger sån himla baksmälla i flera år. Det är samhällsekonomiskt vansinnigt, säger Tobias Olsson.

Han menar att det både är en politisk och byråkratisk propp som har orsakat bostadsbristen.
— Politikerna har inte förstått i tid vilket problem det här är.

Dessutom menar han att planprocesserna går för långsamt.
— I Stockholm har man jobbat jättemycket med att snabba upp planprocessen, i Göteborg är de olika kontoren mest osams. Det står folk och stampar och vill bygga, men det är jättesvårt att komma fram.

Enligt Hyresgästföreningen skulle det krävas 16 000 bostäder i Göteborgsregionen för att svara mot ungdomarnas efterfrågan. I föreningens undersökning från 2007 konstaterar de att andelen 20-27-åringar som har eget boende har sjunkit från 59 procent 2003 till 53 procent i Göteborgsregionen.

Bostadsbyggande i allmännyttan

Antal färdigställda lägenheter inom de allmännyttiga bolagen i respektive kommun 2001-2007.

Antal lägenheter per invånare

Göteborg:

9631 lgh/512 inv

Malmö:

1 1031 lgh/255 inv

Stockholm:

4 4661 lgh/178 inv

Källa: jagvillhabostad.nu