Nyheter

Nätverket som ska öka produktiviteten

Det sägs ofta att anläggningsbranschen har en extremt låg produktivitetsutveckling.<br/> – Men ingen vet om det är så, sa Åsa Söderström Jerring, ordförande för Fia, på Byggvärldens och Affärsvärldens seminarium i onsdags.

Däremot vet Fia (Förnyelse i anläggningsbranschen) att det finns en förbättringspotential i anläggningsbranschen, och bedömer att den ligger mellan 20 och 30 procent.

Fia arbetar för att skapa förutsättningar, drivkrafter och ta fram hjälpmedel för produktivitetsförbättringar. Nätverket arbetar bland annat för att branschen ska använda totalentreprenad i större utsträckning än i dag, och för att parterna ska samarbeta mer effektivt.

Bakgrunden till att Fia bildades 2003 var anläggningsbranschens låga produktivitet. När övrig industri ökade sin produktivitet med ungefär 87 procent mellan 1995 och 2005 ökade bygg- och anläggningsbranschen endast 2 procent.

Produktivitet mäts via nationalräkenskaperna, men problemet är att mätningen inte ger säkra resultat. Många under seminariet lyfte fram behovet av en ny mätmodell:

– Vi måste hitta modeller för att följa produktivitets- och effektivitetsutvecklingen. Det är bristfälligt med det i dag, sa Helena Eriksson, verksamhetsstrateg för drift- och underhåll på Vägverket.

– Det viktigaste för att få mer infrastruktur för pengarna är gemensamma mätetal för att mäta produktivitet, sa Anders Danielsson, vd för Skanska Sverige.

– Vi måste ha mätetal som alla är överens om, sa Eskil Sellgren, affärsområdeschef för samhällsbyggnad på WSP.