Byggprojekt

NCC anlitas när skola byggs om till tingsrätt

Illustration som visar den nya tingsrätten.
Ångermanlands nya tingsrätt. Illustration: Wester + Elsner

NCC får order värd 180 miljoner kronor när Ångermanlands nya tingsrätt i Härnösand ska byggas om och till.
Arbetet utförs på uppdrag av Härnösand Seminariet, som är ett dotterbolag till Smedjan Samhällsfastigheter AB.

Den befintliga byggnaden är en äldre skolbyggnad, med en bruttoarea på cirka 2 600 kvadratmeter som kopplas samman med en tillbyggnad. Utöver dessa byggnader, som kommer utgöra Ångermanlands nya tingsrätt, ska NCC även riva en byggnad från 1950-talet som tillhört skolbyggnaden.

Tillbyggnaden har en bruttoarea om cirka 2 800 kvadratmeter och byggs i tre plan. Stort fokus ligger på materialval, gestaltning, detaljer och utförande. Parkområdet i anslutning till byggnaden kommer bevaras och marken där befintliga byggnader rivs kommer anläggas med parkering, lastintag och intag för frihetsberövade.

Byggstart planeras till april 2024 och beräknas vara klart i mars 2026.

­– Vårt mål är att bygga för framtiden, utan att behöva genomföra större åtgärder under de kommande 30 åren. Detta ställer höga krav på lösningar och material med lång livslängd. NCC har stor erfarenhet av att bygga säkerhetsklassade byggnader och vi ser fram emot att bygga vår nya tingsrätt tillsammans med dem, säger Henrik Fredriksson, vd på Smedjan Samhällsfastigheter AB.

­– Säkerhetsklassade projekt är utmanande eftersom det ställer extra höga krav på kommunikation, logistik och informationssäkerhet. Det är viktigt att lokalerna fungerar effektivt för de personer som ska vistas i byggnaden. Vi är väldigt glada att ha fått förtroendet från Smedjan Samhällsfastigheter och Domstolsverket att skapa en framtida arbetsplats för Ångermanlands nya tingsrätt, säger Petter Lundqvist, affärsansvarig på NCC Building Sweden i Norrland.

Affärens ordervärde på cirka 180 MSEK orderregistreras i affärsområde NCC Building Sweden under första kvartalet 2024.