Nyheter

NCC: Åtgärdsprogrammet börjar få effekt

Byggkoncernen NCC börjar få effekt av det åtgärdsprogram som presenterades för ett år sedan, men det återstår viss tid innan åtgärderna får fullt utslag.
Det skriver vd Tomas Carlsson i delårsrapporten.

”Detta åtgärdsprogram börjar få avsedd effekt men också att det, som väntat, återstår mycket arbete och viss tid innan åtgärderna ger fullt utslag och innan NCC som helhet levererar på sina finansiella mål”, skriver han.

NCC upplever, signaler om konjunkturavmattning till trots, en stabil efterfrågan inom samtliga affärsområden.

”Byggmarknaden är fortsatt fragmenterad med många både inhemska och utländska aktörer av mycket varierande storlek. NCC har under det senaste året förbättrat processerna för hur vi väljer projekt utifrån kommersiella grunder så att vi endast lägger resurser där konkurrensförutsättningarna är såväl rimliga som intressanta för oss”, skriver Tomas Carlsson.

Han påpekar också att NCC:s resultat förbättras i den takt som förväntas från den nya bas de fick efter förra årets omfattande genomlysning.
”Vi ser att åtgärdsprogrammet somsjösattes har avsedd effekt”, säger Tomas Carlsson, Vd och koncernchef för NCC.

Tredje kvartalet 2019:
· Orderingång 12 769 (12 738) MSEK  
· Nettoomsättning 13 951 (14 269) MSEK  
· Rörelseresultat 568 (-1 108) MSEK 
· Resultat efter finansiella poster 536 (-1 133) MSEK  
· Resultat efter skatt 459 (-955) MSEK  
· Resultat per aktie efter utspädning 4,21 (-8,87) SEK 

Januari-september 2019:

· Orderingång 44 340 (44 093) MSEK  
· Nettoomsättning 39 995 (39 513) MSEK  
· Rörelseresultat 626 (-1 020) MSEK 
· Resultat efter finansiella poster 545 (-1 078) MSEK  
· Resultat efter skatt 467 (-910) MSEK  
· Resultat per aktie efter utspädning 4,17 (-8,47) SEK

Nyhetsbyrån Direkt