Nyheter

NCC bryter med betongentreprenör i Västlänken

NCC ansvarar för deletapp Centralen i bygget av Västlänken. NCC har avslutat arbetet med en underentreprenör som anlitats för betongarbeten. Här en genrebild från NCC:s entreprenad. Foto: Henrik Ekberg

 NCC väljer att avsluta samarbetet med en underentreprenör i projekt Västlänken, deletapp Centralen i Göteborg. Anledningen är att underentreprenören, som anlitats för betongarbeten, misstänks ha brutit mot NCC:s uppförandekod.
– Aktörer som inte svarar upp mot sunda villkor har inte i branschen att göra,  säger Nils Bjelm, divisionschef NCC Infrastructure.

Ärendet rör misstanke om att ägarna/företagets ledning hos den aktuella underentreprenören har begärt att deras medarbetare efter utbetalad lön ska gå till en bankomat och ta ut pengar och ge tillbaka till ägarna, något som SVT rapporterat om. 
– Vi har gjort löpande kontroller av bolaget och ser till exempel att tidrapporter matchar med lönespecifikationer och löneutbetalningar. Det här rör händelser som ska ha skett efter att medarbetaren har fått sin lön utbetalad, säger Tove Stål, kommunikationschef på NCC.

Det var i samband med att medarbetarna hos underentreprenören polisanmälde händelsen som NCC fick kännedom om vad som skett, enligt Tove Stål. NCC har utrett ärendet och beslutat att avsluta samarbetet med underentreprenören som är anlitade för att utföra betongarbeten.

– NCC har en tydlig uppförandekod som beskriver vad NCC förväntar sig av en underentreprenör. När vi nu har utrett ärendet gör vi den samlade bedömningen att förtroendet för underentreprenören är rubbat och vi har beslutat att avsluta samarbetet, säger Nils Bjelm, divisionschef NCC Infrastructure, i ett uttalande på NCC:s hemsida. 

NCC:s uppförandekod beskriver det förväntade beteendet hos alla berörda parter i ett projekt och ger underentreprenören riktlinjer för hur de ska agera kring bland annat affärsetik och värderingar.

– Alla personer som arbetar i våra projekt ska ha sunda villkor. Aktörer som inte svarar upp mot detta har inte i branschen att göra. Vi beklagar djupt att underentreprenörens medarbetare drabbas när samarbetet avslutas, samtidigt känner vi oss trygga med att vi har fattat rätt beslut, säger Nils Bjelm.

Arbetet med att hitta en ersättare till underentreprenören är inlett. Projektet bedömer att tidplanen för enskilda betongarbeten initialt kommer att påverkas i mindre utsträckning men att projektet i sin helhet inte kommer att påverkas av detta.

– Vi har inte arbetat med den här underentreprenören tidigare och de arbetar inte eller i andra projekt inom NCC, meddelar Tove Stål.

Polisutredningen fortsätter nu och NCC bistår dem i det arbetet.