Nyheter

NCC bygger del av Tvärbanan

NCC Construction har fått i uppdrag att bygga del två av nya Tvärbanan mellan Alvik och Solna.

Sträckan mellan Ulvsundavägen och Solna Business Park som NCC ska bygga är cirka 2,2 kilometer lång. Två broar ska anläggas, en över Bällstaån och en över järnvägsområdet i Sundbyberg.

Spårvägen går antingen i direkt anslutning till trafikerade gator eller i blandtrafik där spårväg och vägtrafik ska samsas i samma körfält, meddelar NCC i ett pressmeddelande.

SL är uppdragsgivare för arbetet, som utförs i form av en samverkansentreprenad. Byggprojektet påbörjas i augusti och pågår i cirka två år. Ordervärdet uppgår till cirka 350 miljoner kronor.