Nyheter

NCC bygger köpcentrum och bostäder utanför Oslo

NCC Construction i Norge har av Profier fått i uppdrag att bygga Bekkestua-center och Bekkestua-syd i Bærum, utanför Oslo. Projektet som är en totalentreprenad beräknas stå klart i mars 2015. Värdet på uppdraget uppgår till 480 MSEK.

Läget är centralt i Bekkestua med omedelbar närhet till kollektivtrafik. Ytan fördelas på 10 000 kvadratmeter bostadsyta fördelat på 77 lägenheter i Bekkestua Syd och 23 500 kvadratmeter kommersiell verksamhet och parkering i Bekkestua center.

– NCC har lång erfarenhet av att bygga och utveckla både bostäder och kommersiell verksamhet både öster och väster om Oslofjorden. Med detta uppdrag, i kombination med vårt köp av OKK Entreprenör tidigare i år, stärker vi vår position på den västra sidan, säger NCC Constructions regiondirektör Tommy Helgerud.

NCC har genom hela projektutvecklingsfasen arbetat tätt tillsammans med Profier, målet har varit att ta fram kostnadseffektiva lösningar med hög kvalitet där både boende, besökande och de som är anställda i köpcentrumet ska trivas. Miljökraven är högt ställda både under byggfasen och efter. Projektet byggs efter de norska byggreglerna TEK 10 som bland annat sätter höga krav på isolering och täthet. Byggprocessen genomförs i enlighet med NCCs eget koncept ”Grön Byggarbetsplats”.