Nyheter

NCC bygger miljöklassat kontor

NCC investerar cirka 300 miljoner i ett nytt kontorshus vid Ullevi i Göteborg. Huset ska miljöklassas enligt Breeam.

Enligt NCC har byggnaden förhandsklassats till Breeamnivån ”Very good”. Energiförbrukningen i huset väntas bli minst 35 procent lägre än normen för nybyggda hus. Därmed blir huset också klassat som en Green Building.

— Vi satsar på ett strukturerat miljöarbete i projekt Ullevi eftersom vi vet att våra framtida hyresgäster och investerare efterfrågar miljöanpassade kontor, säger Manne Aronsson, regionchef på NCC Property Development, i ett pressmeddelande.

Byggnaden ska förses med fjärrvärme och fjärrkyla, gröna tak, låsbara cykelställ, koldioxidstyrd ventilation och separata mätningar av vatten, el och värme. Genom verktyget Green Working erbjuder NCC också en webbaserad utbildning i hur mätningen av el och värme kan användas för att spara på energiförbrukningen.

Huset ska bli 16 våningar högt och få en yta på cirka 14 000 kvadratmeter. Största delen av ytan utgörs av kontorslokaler, men även restaurang och butiker ska rymmas i markplan. Fastigheten beräknas vara klar i slutet av 2012.