Nyheter

NCC bygger ny skola och idrottshall

Illustration: Sandellsandberg arkitekter

NCC har fått i uppdrag av Salems kommun att bygga Fågelsångens skola med plats för 500 elever samt en tillhörande idrottshall. Affären är en utförandeentreprenad och har ett ordervärde på cirka 320 MSEK.

Fågelsångens skola kommer att rymma 500 elever från förskola till årskurs 9. Byggnaden utförs i suterräng med fem halvplan och teknikutrymme i källare, en yta om totalt cirka 7 000 kvadratmeter. Våningsplanen är runda och mellan varje halvcirkel finns det även en höjdskillnad. 

– När vi nu bygger Fågelsångens skola så har vi tittat noga på platsen, landskapet och naturen. Detta ska bli vackra, runda byggnader som harmonierar med bebyggelsen och det kuperade landskapet. Omkring 500 salemselever kommer snart att få en trivsam plats för bildning och utveckling, säger Lennart Kalderén, M, kommunstyrelsens ordförande i Salem, i ett pressmeddelande.

I anslutning till skolan kommer det att byggas en idrottshall. Läktarna i hallen kommer att rymma cirka 300 sittande åskådare i totalt två plan. På idrottshallens tak ska ett solcellssystem uppföras. Skolan och idrottshallen kommer att miljöklassas enligt Miljöbyggnad 3.0 Silver.  

– NCC är en av Sveriges främsta skolbyggare och dessa erfarenheter tar vi med oss till detta projekt. Skolan och idrottshallen, som har ett spännande arkitektoniskt uttryck, kommer tillsammans med en stor skolgård skapa en fin miljö för elever och skolpersonal. Under projektet kommer vi att dra nytta av många av NCC:s specialistkompetenser; allt ifrån markarbeten, husbyggnation, installationer till solceller och energireducering, säger Matti Virkki, affärschef, NCC Building Sweden.

Byggstart sker i september 2020 och skolan beräknas vara färdigställd våren 2023.

Affären uppgår till cirka 320 MSEK och orderregistreras i tredje kvartalet 2020 i affärsområde NCC Building Sweden.