Nyheter

NCC bygger nya Sörmlands Museum

Hösten 2018 ska det nya museet invigas. Bild: Carlstedt Ark. och URBIO

NCC bygger nya Sörmlands Museum.
Ordern från Sörmlands läns landsting på den nya byggnaden är värd 248 MSEK.
Dessutom utförs markarbete värt 50 MSEK.

Det nya nytt länsmuseet blir på totalt 13 000 kvadratmeter och får ett mycket centralt läge i Nyköpings hamnområde.
Det ska bli en plats för kultur, kreativitet och möten. Det kommer att komplettera verksamheten på slottet Nyköpingshus, som idag har utställningar och sommarteater. I byggnaden ska även pedagogiska verkstäder skapas där skolklasser får pröva att jobba i olika material, exempelvis trä och textil.

– Byggnaden blir en tidskapsel där vi ska bevara kulturhistoriska föremål till eftervärlden. Det nya museet kommer att öka utbudet av kultur i Nyköping samt bli ett nytt besöksmål för turister, säger Johnny Niskanen, teknikchef på Sörmlands läns landsting, i ett pressmeddelande. 

Det nya museet får även en sal där landstingsfullmäktige kan hålla sammanträden.
Övrig tid kan lokalen användas till konserter eller andra kulturevenemang.

Museet får även restaurang, café, butik och kontor.
Utanför entrén anläggs en park med utställningsföremål.

Museet blir miljöanpassat och kommer bland annat att använda mycket lite köpt energi till värme och komfortkyla.

Projektet är ett så kallat partneringprojekt ,mellan NCC obeställaren Sörmlands läns landsting.

– Genom att jobba i partnering har vi fått en mycket effektiv process under de 1,5 år vi förberett projektet. Det innebär också att vi kommer att kommer att få en kortare byggtid än vid ett traditionellt samarbete, säger Matti Virkki, affärschef på NCC Construction.

Sörmlands Museum är färdigbyggt i december 2017 och invigs i början av hösten 2018.