Nyheter

NCC bygger om rådhuskvarter

NCC har fått ett tilldelningsbeslut om att bygga om rådhuskvarteret i Kristianstad. Kontraktet uppskattas till cirka 470 miljoner kronor.

Projektet genomförs som ett partneringsamarbete. I det första skedet ska parterna tillsammans ta fram bygghandlingar och komma överens om ett pris. I det andra skedet bestämmer Kristianstads kommun om NCC får uppdraget att genomföra projektet.

För Kristianstads kommun är det första gången en partneringupphandling genomförs.

— Vi vill tillvarata entreprenörens kunskap tidigt i projektet, samtidigt som kommunen och Region Skåne behåller en stark styrning och påverkan under hela processen, säger kommunens projektledare Patrik Möller i ett pressmeddelande.

När kvarteret renoveras ska fasaderna bevaras samtidigt som kontorsytan och antalet arbetsplatser ökas. Rådhuskvarteret ska inrymma Kristianstads kommunhus och Region Skånes kontor. Organisationerna räknar med att investeringen ska betala sig genom de samordningsvinster som görs när kommunens och regionens administration samlokaliseras.

Projektet kommer att sysselsätta cirka 50 personer och beräknas starta till sommaren 2011 och avslutas 2014.