Nyheter

NCC bygger polisstation i Rinkeby

NCC har idag tilldelats uppdraget att bygga en polisstation i Rinkeby, Stockholm, för Familjebostäder. Byggnationen avser en ombyggnad av ett bostadshus till en polisstation.

Uppdraget är en totalentreprenad och ordervärdet uppgår till 520 MSEK.

Uppdraget som tilldelningen avser är en ombyggnad av en befintlig fastighet med två huskroppar som tidigare har varit ett bostadshus, samt en tillbyggnad. Om- och tillbyggnationen omfattar cirka 14 500 kvadratmeter.

Fastigheten ska till stor del byggas om både invändigt och utvändigt. Interiören får helt nya ytskikt, ny planlösning och nya installationer. Även exteriört byggs huset om och får en ny fasad.

Arbetet beräknas starta under hösten 2017 och polisstationen beräknas vara färdigställd hösten 2019.