Nyheter

NCC bygger strålklinik

NCC har fått i uppdrag att bygga en ny strålbehandlingsklinik i Lund. Ordervärdet beräknas uppgå till cirka 250 miljoner kronor.

Projektet genomförs som ett partneringsamarbete med uppdragsgivaren Regionservice i Skåne. Parterna ska nu utarbeta de slutliga ramarna för projektet, bland annat ta fram bygghandlingar och ett riktpris. Byggstart är beräknad till januari 2011.

Strålbehandlingskliniken ska omfatta 10 700 kvadratmeter fördelat på fem våningar. Den nya byggnaden ska innehålla mottagningsutrymmen, röntgenavdelning och sex nya strålbehandlingsrum. NCC:s del av kliniken ska vara klar till hösten 2012.

Tanken är att Universitetssjukhusets nuvarande cancerbehandling ska kunna utvidgas när den nya byggnaden är färdigbyggd.