Nyheter

NCC bygger vattenverk i Kungälv

NCC och Kungälvs kommun har inlett ett partneringsamarbete fas 1 för nybyggnad av ett vattenverk för dricksvatten.
Vattnet hämtas från Göta älv och kommer att renas med den senaste tekniken för filtrering av vatten.

För att vara säkra på att kunna leverera rent vatten till invånarna i Kungälv med omnejd har kommunen beslutat att bygga ett nytt vattenverk.
Redan sommaren 2017 ska det vara i drift och byggs i Dösebacka, uppströms Kungälv längs Göta älv.

– Vi ser fram mot att börja planeringen av vattenverket med NCC. NCC:s tekniska kunnande och erfarenhet av partnering fällde avgörandet i den hårda konkurrensen, säger Maria Sondell, projektledare på Kungälvs kommun,i ett pressmeddelande.

Det nya vattenverket uppfyller de nya högre kraven på mikrobiologiska barriärer, vilket innebär garanterad avskiljning av virus, bakterier och parasiter.
Detta kräver avancerad rening med den senaste tekniken, består av filtrering i ultra- eller nanomembran följt av behandling i aktivt kolfilter samt UV-ljus.

NCC och Kungälvs kommun har skrivit kontrakt för partneringsamarbete fas 1.
Fas 1 är planeringsfasen, där gemensam budget och detaljerad planering görs.
Fas 1-kontraktets ordervärde är cirka 5 MSEK, som registreras i affärsområdet NCC Construction Sweden under tredje kvartalet 2015.

Ordervärdet för hela projektet förväntas uppgå till omkring 200 MSEK och beräknas orderregistreras under första kvartalet 2016.