NCC Construction omorganiserar

NCC Construction omorganiserar
NCC Construction ska bli effektivare inom vissa segment på marknaden. "Vi vill vässa oss i konkurrensen."
NCC Construction omorganiserar sin verksamhet för att bli effektivare inom vissa segment på marknaden. ”Vi vill vässa oss i konkurrensen”, säger affärsområdeschef Svante Hagman.

Genom tydligare specialisering och stark lokal närvaro ska NCC:s affärsområde NCC Construction Sweden bli effektivare inom specifika segment på marknaden.

I den nya organisationen ersätts de geografiska regionerna med segmenten Hus, Bostad, Anläggning, Allbygg och Mark och industribygg.

– Vi vill vässa oss i konkurrensen. Vi har i dag 23 avdelningar och dotterbolag. Genom den här omorganisationen vill vi få till en specialisering, säger affärsområdeschef Svante Hagman.

Affärsområdet har tidigare genomfört den första fasen i organisationsförändringen genom att organisera om företagets avdelningar för att skapa en starkare lokal närvaro. Avdelningarna kommer nu att rapportera till olika segment istället för i dagens geografiska regioner.

NCC har tidigare under året lagt varsel om uppsägning för anställda inom affärsområdet. I juni varslades till exempel 80 medarbetare i Stockholm inom avdelningarna Bostad och Hus.

Förändringen som nu sker ska därför inte behöva leda till övertalighet.

– Huvudsyftet är att vi ska bli starkare. I dagsläget räknar vi med att omorganisationen ska kunna ske med nuvarande personal, säger Svante Hagman.

Den nya organisationen träder i kraft 1 januari 2014.

Affärsområdet NCC Construction Sweden har 7 500 anställda och en omsättning på 25 miljarder kronor.

Marie Bergström
[email protected]