Nyheter

NCC döms att betala 150 miljoner

Högsta domstolen i Norge meddelar inte prövningstillstånd i det så kallade asfaltmålet.

Det betyder att domen från Lagmansrådet i somras står fast och NCC måste betala 150 miljoner kronor i konkurrensskadeavgift.

I tingsrätten dömdes NCC 2014 att betala 43 miljoner konor i konkurrensskadeavgift. Målet gällde den olagliga kartellverksamhet som ägt rum mellan medarbetare på norska NCC och Veidekke i Trøndelag åren 2005 och 2008.

Konkurransetilsynet valde att överklaga domen. I juli meddelade norska lagmansrätten (motsvarade svenska hovrätten) sin dom. Där dömdes NCC att betala 150 miljoner kronor.

– Vi valde att överklaga den domen till Högsta domstolen, men nu har vi fått besked att de inte meddelar prövningstillstånd. Jag känner mig besviken och hade väntat mig ett annat utfall. Jag hade trott att Högsta domstolen skulle pröva fallet, säger Eric Thunegard, chefsjurist NCC Roads.

Domen innebär att NCC måste betala en konkurrensskadeavgift på 150 miljoner norska kronor. Domen är riktad både mot NCC Roads och moderbolaget NCC AB, tillskillnad mot tingsrättens dom som gällde NCC Roads.

NCC har tidigare reserverat 66 miljoner kronor. Resterande belopp om 84 miljoner belastar NCC:s resultat i det fjärde kvartalet 2015.

Den norska konkurrensmyndigheten ålade NCC en avgift på för olagligt samarbete i Trøndelag under 2005 till 2008. En enskild person i bolaget bedrev olagligt samarbete med en konkurrent. Handlandet var illojalt och bröt mot instruktioner och riktlinjer för bolagets affärsverksamhet.

– Det vi kan göra nu är att fortsätta jobba med vårt värderingsarbete. NCC har ett omfattande Compliance-program och vi accepterar inte brott mot vare sig konkurrenslagen eller våra egna, interna etiska riktlinjer. Den person som var ansvarig för det olagliga samarbetet i Trøndelag arbetar inte längre för NCC, säger Eric Thunegard. 

I och med beskedet från Högsta domstolen är målet avslutat.