NCC får böta 400 000 kronor

NCC får böta 400 000 kronor
Person arbetade utan fallskydd.

Byggbolaget NCC måste betala 400 000 kronor i sanktionsavgift efter att Arbetsmiljöverket uppmärksammat att en person utfört arbete utan fallskydd på en byggarbetsplats i Västerås.
Fallhöjden var cirka åtta meter, enligt domen i Förvaltningsrätten.

Vid en inspektion i februari 2019 på byggarbetsplats i Västerås uppmärksammande Arbetsmiljöverket att en person utförde arbete utan fallskydd. Fallhöjden var cirka åtta meter.

Arbetsmiljöverket påtalar att NCC Sverige AB brutit mot Arbetsmiljöverkets föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete genom att inte ha sett till att fallskydd fanns där arbete utfördes och fallhöjden var över två meter.

Förvaltningsrätten i Karlstad konstaterar att förutsättningarna för att påföra NCC Sverige AB sanktionsavgift är uppfyllda. Avgiften fastställs till 400 000 kronor.  NCC Sverige AB har också uppgett att bolaget godtar avgiften.

Relaterade artiklar

NCC hämtar affärsområdeschef från Sweco
NCC visar positiv orderingång och står rustad för cementkris
Grönare miljonprogram ska skynda på renoveringstakten
Skapar nytt centrum i samverkan