Nyheter

NCC får böta 400 000 kronor

Byggbolaget NCC måste betala 400 000 kronor i sanktionsavgift efter att Arbetsmiljöverket uppmärksammat att en person utfört arbete utan fallskydd på en byggarbetsplats i Västerås.
Fallhöjden var cirka åtta meter, enligt domen i Förvaltningsrätten.

Vid en inspektion i februari 2019 på byggarbetsplats i Västerås uppmärksammande Arbetsmiljöverket att en person utförde arbete utan fallskydd. Fallhöjden var cirka åtta meter.

Arbetsmiljöverket påtalar att NCC Sverige AB brutit mot Arbetsmiljöverkets föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete genom att inte ha sett till att fallskydd fanns där arbete utfördes och fallhöjden var över två meter.

Förvaltningsrätten i Karlstad konstaterar att förutsättningarna för att påföra NCC Sverige AB sanktionsavgift är uppfyllda. Avgiften fastställs till 400 000 kronor.  NCC Sverige AB har också uppgett att bolaget godtar avgiften.