Nyheter

NCC får kontrakt på 608 miljoner

NCC har fått i uppdrag att bygga trafikplats Hjulsta Norra som är en del av Förbifart Stockholm.

Uppdraget omfattar omläggning av befintliga Akallalänken samt betongtunnlar till ett ordervärde av 608 miljoner kronor.

Trafikplats Hjulsta Norra är en entreprenad av Förbifart Stockholm, den 21 km långa led som ska binda samman de norra delarna av Stockholms län med de södra. I NCC:s uppdrag ingår förutom en stor mängd schaktningsarbeten bygget av två stycken 370 meter långa betongtunnlar samt bullerskydd, el- och vatten och avloppsledningar.

– Det är en utmaning att bygga på hårt trafikerade vägar och den utmaningen ser vi fram emot att ta oss an. Uppdraget från Trafikverket är ett spännande projekt som kommer att göra skillnad för alla de människor som varje dag passerar här, säger Svante Hagman, affärsområdeschef NCC Infrastructure.

Byggstart är planerad till september 2016 och arbetet med att bygga trafikplatsen beräknas ta cirka fem år.