Byggprojekt

NCC får uppdraget att bygga ny räddningsstation

Nya räddningsstationen i Tanumshede
Stationen kommer att omfatta lokaler för Räddningstjänsten, ambulansstationen samt utbildningslokaler. Bild: Tanums kommun

På uppdrag av Tanums kommun ska NCC bygga en räddningsstation för Räddningstjänsten Tanums kommun och NU-sjukvårdens ambulansverksamhet. Affären sker i partnering och har ett ordervärde på cirka 120 miljoner kronor.

Den nya tekniktäta räddningsstationen, med placering på Ryland i Tanumshede, kommer att innefatta nya lokaler till Räddningstjänsten och NU-sjukvårdens ambulansverksamhet i Tanum. NU-sjukvården är en förvaltning i Västra Götalandsregionen där Norra Älvsborgs Länssjukhus i Trollhättan och Uddevalla sjukhus ingår.

Räddningsstationen ersätter den 40 år gamla stationen där verksamheterna befinner sig i dag. Stationen kommer att omfatta lokaler för Räddningstjänsten om cirka 2 250 kvadratmeter och ambulansstation om cirka 450 kvadratmeter samt utbildningslokaler. Räddningsstationen byggs enligt modellen ”Friska brandmän” som handlar om att hantera och rengöra skyddsutrustning efter utryckning separat och efter särskilda rutiner. Syftet är att minska mängden skadliga ämnen i brandmännens vardag och undvika de hälsofarliga ämnen som finns i brandsot.

– Vi är stolta över att få vara med och utveckla den nya moderna räddningsstationen för Tanums kommun. Det är ett viktigt samverkansprojekt som genomsyras av ett gott samarbete. Tillsammans kommer vi att nå de höga krav som ställs på dagens räddningsstationer, säger Joakim Antonsson, affärschef NCC Building Sverige.

I första kvartalet 2023 påbörjas markarbeten för grundläggning, och projektet beräknas stå klart sommaren 2024.

Affären om cirka 120 miljoner kronor orderregistreras i fjärde kvartalet 2022 i affärsområde NCC Building Sweden.