Nyheter

NCC flitigast i branschen

Svante Hagman, affärsområdeschef NCC Infrastructure. Foto: NCC

NCC lämnade flest anbud av alla under 2015.
– Med vårt breda utbud till offentlig sektor och vår utbredda geografiska närvaro är det naturligt att det blir många anbud, säger Svante Hagman, affärsområdeschef för NCC Infrastructure.

Under 2015 lämnade NCC Construction Sverige AB 516 anbud, vad säger du om det?
– Vi har historiskt varit en stor leverantör till offentlig sektor och byggt vägar, skolor, sjukhus och bostäder till stat, landsting och kommuner under lång tid.

Hur har det sett ut under 2016?
– Då efterfrågan på bostäder varit mycket stor i tillväxtområdena, samtidigt som vi ser fler infrastruktursatsningar, har det varit mycket aktivitet på marknaden både 2015 och 2016. Kommunala bostadsbolag har efterfrågat nya bostäder och renovering av miljonprogramsområden, kommun och landsting har efterfrågat nya förskolor, skolor och sjukhus och staten har satsat mer på infrastruktur. Då NCC arbetar inom samtliga dessa områden blir det naturligtvis många anbud.

Kan man dra några slutsatser av en organisation som lämnar många anbud?
– Ja, att vi är intresserade av att vara leverantör till den offentliga sektorn och att vi har en ambition att växa inom både infrastruktur, hus och bostäder. Och att NCC är en stor rikstäckande leverantör till flera offentliga sektorer.

Hur väljer ni vilka upphandlingar ni lämnar anbud på?
– De ska passa vår verksamhet och vi ska ha rätt kompetens och rätt förutsättningar att göra ett bra jobb. Vi anser att det är bra när alla parter som ska delta i ett projekt också kan vara med och påverka projektets utformning. Det tjänar alla inblandade på, Det blir en bättre slutprodukt för användarna, bättre totalekonomi och kvalitet för beställaren. Ett exempel – vi bygger många skolor varje år och samlar på oss mycket kunskap. Ibland möter vi en kund (kommun) som senast byggde en skola för 20 år sedan. I ett sådant läge gynnas bägge parter om vi har en hög grad av samverkan tidigt i projektet.

Hur många/hur stor del av de anbud ni lämnar vinner ni?
– Av konkurrensskäl vill vi inte avslöja det, men vi strävar alltid efter att ha en så hög andel vunna projekt som möjligt. Det visar att vi förstått kundens behov och att vi kunnat möta de behoven med ett konkurrenskraftigt erbjudande.

Hur många är ni som jobbar med anbudsförfaranden?
– Anbudsarbete sker både centralt, regionalt och lokalt. Det är därför svårt att ange en relevant siffra. NCC finns i hela Sverige med totalt över 20 regionala avdelningar och där varje avdelning är en miljardverksamhet. Varje avdelning har kapacitet att räkna på anbud. I tillägg har vi centrala grupper som arbetar med anbud till de större infrastrukturprojekten.