Nyheter

NCC förändrar inom inköp och riskhantering

Harri Savolainen. Foto: Sten Jansin

Harri Savolainen som idag är chef för Operational Support och IT och medlem i koncernledningen övergår i mars till en renodlad roll som inköpschef för NCC koncernen. Målet är att öka fokus på inköp i NCC i syfte att öka lönsamheten i bolaget.

Samtidigt samordnas NCC:s riskhantering i en enhet under Legal Affairs.

NCC meddelar i etet pressmeddelande att man förändrar inom inköp och riskhantering.

– NCC gör inköp varje år för runt 40 miljarder SEK. Inköpsverksamheten är en fundamental del av vårt strategiska arbete för att höja lönsamheten inom NCC. Genom att lägga denna funktion direkt under Harri Savolainen i koncernledningen får vi ytterligare fokus på detta centrala område, säger Håkan Broman tf koncernchef för NCC.

Harri Savolainen som idag är chef för Operational Support och IT och medlem i koncernledningen övergår i mars till en renodlad roll som inköpschef för NCC koncernen. Harri Savolainen har en gedigen erfarenhet från affären som linjechef och är mycket kunnig inom inköp.

Inköpsverksamheten organiserades om 2016 och centraliserades som en del i NCC:s nuvarande strategi. Strategin har varit framgångsrik och en ökad koordinering har skett sedan dess vilket också har inneburit lägre kostnader.

Peter Gjörup som idag är inköpschef övergår till att bli senior rådgivare till koncernchefen med särskilda frågor. 

Samtidigt samordnar NCC sin riskhantering i en enhet, Group Risk Management under NCC-koncernens Legal Affairs. Anders Esbjörnsson utses till chef för NCC Group Risk Management med uppdrag att samordna riskhanteringen inom NCC.

-Anders Esbjörnsson får i uppdrag att etablera ett gemensamt sätt att arbeta med riskhantering inom internrevision, säkerhet, compliance och försäkringsfrågor. Jag är övertygad om att en bättre samordnad riskhantering bidrar till att öka lönsamheten i våra projekt, säger Håkan Broman i pressmeddelandet.

Förändringarna träder i kraft i mars.