NCC förvärvar byggverksamhet i Norge

NCC förvärvar byggverksamhet i Norge
NCC Construction i Norge har tecknat avtal om förvärv av den norska byggentreprenören OKK Entreprenör AS.
NCC Construction i Norge har tecknat avtal om förvärv av den norska byggentreprenören OKK Entreprenör AS. OKK:s kärnverksamhet är produktion av bostäder och kommersiella fastigheter. OKK är verksamt i Oslo och Drammenområdet sydväst om Oslo. OKK omsätter årligen cirka 1 Mdr SEK och bolaget har 350 anställda.

Förvärvet av OKK ligger i linje med NCC:s tillväxtstrategi i Norge inom alla affärsområden. NCC är redan en stark aktör i Osloregionen, men avser att ytterligare stärka denna position.

–  Utvecklingen med hög befolkningstillväxt genom urbanisering och ett allmänt behov av fler bostäder i Norge, bidrar till en förväntad stark tillväxt i både Oslo och Drammenområdet, säger NCC:s koncernchef Peter Wågström.

Förvärvet av OKK ger en bättre geografisk utgångspunkt och skapar förutsättningar för framtida tillväxt i Oslo och Buskerud. Dessutom kompletterar förvärvet även NCC:s befintliga kompetens inom bostadsproduktion, renovering och byggservice.

Förvärvet förutsätter ett godkännande av Norska konkurrensverket. Till detta finns diverse villkor som måste vara uppfyllda innan affären kan avslutas.

Relaterade artiklar

NCC bygger ut vattenverk i Umeå
MVB utökar i norr – och rekryterar ny vd
”Initiativet är i grunden bra”
Unik dumper lockade till läsning