Nyheter

NCC förvärvar verksamhet av Peab

NCC har ingått avtal om att förvärva verksamheten i det Peab-ägda företaget Nordisk Fundamentering AS.

NCC blir i och med förvärvet en av de ledande aktörerna på marknaden för grundläggning i Norge.
 

NCC övertar personal och utrustning som tillhör Nordisk Fundamentering AS. Fram till dess att norska konkurrensverket, Konkurransetilsynet, har godkänt affären fortsätter Nordisk Fundamentering sitt arbete inom grundläggning som ett eget bolag.

Efter att förvärvet blivit godkänt flyttas närmare 80 anställda på Nordisk Fundamentering AS över till NCC Industry AS och kommer att ingå i enheten Hercules Fundamentering.

I och med förvärvet blir NCC en av de största aktörerna på den norska marknaden för grundläggning. Konkurransetilsynet förväntas godkänna affären så att förvärvet kan genomföras under fjärde kvartalet 2017. 

NCC har som strategi att vara en central aktör på den norska marknaden för grundläggning.

– Med nya medarbetare från Nordisk Fundamentering och våra medarbetare på NCC-enheten Hercules Fundamentering kommer vi att kunna skapa en konkurrenskraftig enhet som bygger på den företagskultur vi har inom NCC. Vi får en stabil och slagkraftig enhet som erbjuder våra kunder säkra och effektiva tjänster, säger Mats Norberg, nordisk chef för Hercules Fundamentering inom NCC Industry, i ett pressmeddelande med anledning av frövärvet.

Nordisk Fundamentering AS är en av Norges största aktörer inom grundläggning. Under 2016 hade företaget en omsättning på cirka 252 miljoner NOK och omkring 100 anställda. Företaget har kontor i Enebakk utanför Oslo samt i Trondheim. Hercules Fundamentering inom NCC Industry har kontor i Oslo och Bodø. 

Peabs svenska grundläggningsverksamheten berörs inte av ovanstående transaktion och fortsätter oförändrat.