Nyheter

NCC halverar utdelningen per aktie

Tomas Carlsson, vd NCC. Foto: Joakim Kröger/NCC

Marknadsförutsättningarna är överlag goda på NCC:s marknader förutom när det gäller bostäder i Sverige och Danmark. Det skriver NCC:s vd Tomas Carlsson i rapporten för det fjärde kvartalet som offentliggjordes på tisdagskvällen.

Samtidigt meddelar styrelsen att man halverar utdelningen per aktie.


Byggkoncernen NCC:s rörelseresultat blev 256 miljoner kronor i det fjärde kvartalet medan nettoomsättningen uppgick till 17.832 miljoner kronor. Det kan jämföras med Bloombergs analytikerenkät som pekade mot 469 respektive 17.834 miljoner kronor.
Kvartalets orderingång var 17.750 miljoner kronor och orderstocken summerade till 56,8 miljarder kronor vid årsskiftet (mot 56,6 miljarder kronor i slutet av september).

Tomas Carlsson skriver i rapporten att resultatet för bygg- och anläggningsverksamheten påverkas av de omvärderingar i projektportföljen som genomfördes i tredje kvartalet och i kombination med en försiktig resultatframtagning medför det att lönsamheten för helåret är låg. 

 
NCC Industry och NCC Property Development förbättrade kvartalsresultatet jämfört med föregående år. Fler resultatavräknade utvecklingsfastigheter och markförsäljningar bidrog till högre resultat från fastighetsutvecklingsaffären.

Styrelsen i NCC har vid sitt möte på tisdagen beslutat föreslå en utdelning på 4:00 (8:00) kronor per aktie för räkenskapsåret 2018.

”När det gäller utdelningen väljer styrelsen att agera i linje med en mer försiktig princip och skapa ökad finansiell flexibilitet för NCC”, säger Tomas Billing, styrelseordförande i NCC. 

I enlighet med regelverket i MAR gör NCC bedömningen att information om utdelning kan avvika från förväntningarna och väljer därför att offentliggöra denna information samt tidigarelägga publicering av bolagets rapport för fjärde kvartalet och helåret 2018, påpekar bolaget.

Nyhetsbyrån direkt

Delårsrapport för fjärde kvartalet samt helåret 2018:

Fjärde kvartalet

 • Orderingången uppgick till 17 750 (16 223) MSEK  
 •  Nettoomsättningen uppgick till 17 832 (16 273) MSEK  
 •  Resultat efter finansiella poster uppgick till 229 (-65) MSEK 
 •  Resultat efter skatt uppgick till 160 (-4) MSEK  
 •  Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,47 (-0,04) SEK


Helåret 2018

 • Orderingången uppgick till 61 842 (56 777) MSEK 
 •  Nettoomsättningen uppgick till 57 346 (54 441) MSEK 
 •  Resultat efter finansiella poster uppgick till -849 (983) MSEK
 •  Resultat efter skatt uppgick till -750 (877) MSEK 
 •  Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -7,00 (8,07) SEK 
 • Styrelsen föreslår en utdelning för 2018 på 4,00 (8,00) SEK per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen (läs mer på sid 11)