Nyheter

NCC höjer målen

NCC höjde under tisdagen koncernens finansiella mål. Avkastning på eget kapital efter skatt och kassaflöde ska förbättras.

NCC:s finansiella mål på lång sikt har de senaste åren varit en avkastning på eget kapital efter skatt på 15 procent. Det nya målet är en avkastning på 20 procent. Målet för kassaflödet blir att detta ska vara positivt före investeringar i omsättningsfastigheter och övrig investeringsverksamhet.
Koncernens utdelningspolicy har varit att 50 procent av resultatet efter skatt ska delas ut till aktieägarna.

Styrelsen i NCC beslutade om förändringen av målsättningarna under gårdagens styrelsemöte.
— NCC har uppnått de finansiella målen 2005 och 2006 och avkastningsmålet har med marginal överträffats, säger Tomas Billing, styrelseordförande i NCC.
— Med den stabilitet och finansiella styrka som bolaget har i dag är det logiskt att de långsiktiga målen justeras. Det nya målet för kassaflödet speglar att vi vill kunna göra investeringar även i ett svagt konjunkturläge.