Nyheter

NCC inrättar miljötopp

Christina Lindbäck blir NCC-koncernens nya miljöchef. Tjänsten är nyinrättad direkt under koncernchef Olle Ehrlén.

— Det känns spännande och jätteroligt eftersom jag får möjligheten att lära mig om en ny bransch och dess utmaningar och förtjänster, säger Christina Lindbäck.

Hon kommer att börja på sitt nya jobb till hösten. Att tjänsten är nyinrättad och koncernövergripande tycker hon är positivt.

— Det är en stark signal om att man vill lyfta frågorna och se helheten i miljöarbetet i hela koncernen, säger Christina Lindbäck.

För närvarande arbetar Christina Lindbäck som miljö- och kvalitetschef för Ragnsellskoncernen, där hon har varit anställd sedan 2002. Dessförinnan har hon jobbat på miljödepartementet, bland annat som departementsråd.

— Christina Lindbäck kommer att få en viktig roll i NCC:s fortsatta arbete att samordna alla satsningar inom miljö- och energiområdet. NCC är redan ledande när det gäller energieffektiva byggnader, både kontor och bostäder, men behöver bli bättre på erfarenhetsöverföring inom koncernen, säger Olle Ehrlén i ett pressmeddelande.

Christina Lindbäck är också styrelseledamot i stiftelsen för miljöstrategisk forskning (MISTRA) och styrelseledamot i Återvinningsindustrierna.