Nyheter

”NCC kommer behöva anställa”

Tidigare har JM varslat 25 procent av sin arbetsstyrka. Mats Pettersson, personaldirektör på NCC, menar att NCC inte är fullt så sårbart. <br></br> — Vi kommer att behöva anställa även i lågkonjunktur, det kommer inte att bli så att arbetsmar

Han pekar på en kommande brist på ingenjörer.
— Vi har många ingenjörer som går i pension från och med i år och de kommande åren. De måste ersättas, säger han.

På onsdagen meddelade NCC att 14 anställda i Halland sägs upp på grund av den dämpade efterfrågan på bostäder.
Kommer finanskrisen och lågkonjunkturen att leda till fler uppsägningar?
— Jag vill inte gå händelserna i förväg. Vi ser över vår organisation kontinuerligt och ser vi en övertalighet kommer vi att gå ut med ett varsel, säger Mats Pettersson.

Han tror dock inte att NCC kommer att drabbas så hårt som vissa konkurrenter. Ett skäl är regeringens aviserade satsningar på infrastrukturprojekt.
— Vi är stora på anläggnings – och beläggningssidan och det gör att vi har det lättare än vissa av våra konkurrenter som mer är fokuserade på bostadsbyggande.

Hur menar du då?
— De som har erfarenhet från anläggningsarbeten kan flytta över från bostadsbyggande till anläggningssidan. Men vi försöker även omplacera människor geografiskt om det går, säger Mats Pettersson.