Nyheter

NCC lanserar koncept för miljonprogrammet

Nu ger sig NCC in i kampen om renoveringspengarna. Bolaget har tagit fram ett koncept för renovering av miljonprogrammet.

— Vi har konstaterat att marknaden kommer att vara väldigt stor och att det här är något vi ska satsa på, säger Fredrik Wahlqvist, projektutvecklare på NCC.

Konceptet, som kallas Hållbar renovering, innebär att fastigheterna ska bli mer energieffektiva. Och fastighetsägaren kan komma till NCC i ett tidigt skede, för att få hjälp att skapa ett investeringsutrymme för renoveringen.

— Vi gör en investeringskalkyl baserad på den driftkostnadssänkning vi gör, och listar åtgärder som kan resultera i hyreshöjningar. På så sätt skapar vi ett investeringsutrymme för vår kund, som kan jämföras med kostnaderna för renoveringarna, säger Fredrik Wahlqvist.
Detta resulterar i en bruttolista på åtgärder, som i varje enskilt fall har en redovisad kostnad och intäkt.

— Vi kvalitetssäkrar det tidiga skedet i processen, vilket gör att vi är väldigt säkra på de kostnader vi tar fram. Vi termograferar fastigheterna för att se vilka byggnadsdelar som är de svaga punkterna, och vi har till exempel skickat fönster till SP för att kontrollera U-värdena, säger Fredrik Wahlqvist.

I en del av miljonprogramsområdena är arbetslöshet och utanförskap stora problem. Men någon form av social upprustning finns inte med i NCC:s nya koncept.

— Vi kan ha det, men det är inte det vi har utgått ifrån. De områdena är relativt få, 10 procent av lägenheterna ligger i områden med sociala problem, men dem måste man nog tackla på ett annat sätt, säger Fredrik Wahlqvist.

NCC har ett par renoveringsprojekt som redan har påbörjats, bland annat i Halmstad och Upplands Väsby. Projektet i Upplands Väsby, som utförs åt Väsbyhem, har legat till grund för konceptet som nu har tagits fram. I konceptet ingår att renoveringarna utförs i parteringform, vilket innebär en helt öppen projektekonomi.