Nyheter

NCC och Ludvika kommun i mångmiljon-förlikning

NCC och Ludvika kommun har nått en uppgörelse om ett ledningsprojekt i Grängesberg. Foto: Getty Images

NCC och Ludvika kommun har nått en förlikning i Falu tingsrätt som innebär att NCC ska ersätta Ludvika kommun med 42 miljoner kronor för ett ledningsprojekt i Grängesberg. 


I en medlingsprocess via Falu tingsrätt har NCC och Ludvika kommun nått en förlikning gällande ett ledningsprojekt i Grängesberg, ett arbete som inleddes 2012. Avtalet medför att NCC ska ersätta Ludvika kommun med 52,5 miljoner kronor, varav 10,5 miljoner kronor utgör moms, skriver Ludvika kommun på sin hemsida.

Förlikningen innebär även att stämningarna parterna emellan dras tillbaka, inklusive de ekonomiska och övriga krav parterna haft gentemot varandra.

– Min personliga bedömning är att det blev en bra lösning, säger Ludvika kommuns juridiska ombud, advokat Peter Savin, på kommunens hemsida.

– Det är positivt att vi nått hit i en långdragen tvist. Nu får vi ett avslut på den så att vi kan gå vidare, säger Leif Pettersson, kommunstyrelsens ordförande.

NCC har tidigare gjort avsättningar vilket innebär att uppgörelsen endast får en marginellt negativ påverkan på resultatet i affärsområde Infrastructure i det tredje kvartalet 2021, skriver NCC i ett pressmeddelande.

– NCC har under flera års tid försökt få till stånd en lösning kring detta så vi ser nu fram emot att sätta punkt i ärendet, säger Tove Ståhl, kommunikationschef på NCC.

Det var 2012 som NCC fick uppdraget att anlägga en 13 kilometer lång vattenledning mellan Östansbo Vattenverk och Grängesberg. Den var bland annat tänkt att leverera vatten till Spendrups bryggeri. Uppdraget var en utförandeentreprenad.

När läckage och felaktigheter på ledningen uppdagades uppstod en tvist mellan parterna om vem som var ansvarig, NCC som byggt eller kommunen som planerat och bestämt materialet. Stoppat arbete, obetalda fakturor och stämningar från båda parter har kantat projektet. NCC lämnade projektet 2017 genom en hävning av kontraktet. 

– Parterna har nu efter en lång juridisk process nått en förlikning och ärendet är därmed avslutat, säger Tove Ståhl.