Nyheter

NCC planerar två kontorshus i Järva Krog

NCC själva avser att teckna hyresavtal för merparten av den ena kontorsbyggnaden. Illustration: White.

NCC är i startgroparna för utvecklingen av en ny stadsdel i Järva Krog, Solna. Först ut är två kontorsbyggnader om totalt 32 000 kvadratmeter med planerad byggstart under 2017. NCC flyttar själva in i den ena kontorsbyggnaden.

En ny detaljplan kommer att medge en utökad byggrätt på NCC:s fastighet som omfattar totalt cirka 90 000 kvadratmeter, fördelat på cirka hälften kontor och hälften bostäder. Det möjliggör utvecklingen av en ny tät stadsstruktur i Järva Krog som bland annat innebär tre nya stadskvarter med kontor, restauranger, service och bostäder tillsammans med nya torgbildningar och ny gatustruktur. 
– Vår styrka är att utveckla stadsmiljöer där helheten bidrar till att vi får en både hållbar och attraktiv stadsdel i en av Stockholms mest dynamiska knutpunkter med närhet till bra kommunikationer, arbetsplatser, boende, service och rekreation. Nu hoppas vi på att snart få sätta spaden i backen för att komma ett steg vidare, säger Carola Lavén, affärsområdeschef, NCC Property Development. 
Kommunfullmäktige i Solna godkände i samband med sitt sammanträde den 30 januari 2017 en ny detaljplan för NCC:s fastighet Startboxen 1. Detaljplanen har dock ännu inte vunnit laga kraft på grund av överklaganden. NCC arbetar för att möta de krav och frågeställningar som ställts och är i detta skede hoppfulla om att byggstarta två kontorsbyggnader om totalt 32 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta under 2017. 
NCC själva avser att teckna hyresavtal för merparten av den ena kontorsbyggnaden som omfattar cirka 20 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta. NCC påbörjar nu förberedande arbeten som kan genomföras innan detaljplanen vunnit laga kraft. Projekten genomförs i affärsområdet NCC Property Development. 
Jenny Marcuson Fors