Nyheter

NCC-rapport visar att återhämtning tar tid

 Byggkoncernen NCC:s halvårsrapport på fredagen visar att bolagets återhämtning tar lite längre tid än vad marknaden hoppats på. Liksom för NCC kommer marginaltrenden i byggenheterna att vara i fokus när Skanska på onsdag presenterar sin delårsrapport.

Det säger Albin Sandberg, analytiker på Kepler Cheuvreux, till Nyhetsbyrån Direkt efter fredagens rapporter från Peab och NCC.

Peab visade i sin rapport på fredagen upp ännu ett kvartal med stabila marginaler, men på grund av sektorkollegors problem och Peabs egen historik från några år tillbaka kan det finnas en oro bland investerare även för Peabs lönsamhet, enligt analytikern.

”NCC:s låga rörelseresultat är en viss besvikelse. Förväntningarna på resultatet under innevarande helår kommer troligtvis att komma ned med mer än 5 procent medan förväntningarna för nästa år kan tänkas komma ned med mindre än så. Men så länge inga nya problemprojekt uppdagas finns det ett golv för NCC-aktiekursen. Eventuella nya projektnedskrivningar riskerar däremot att spoliera hoppet om en återhämtning”, säger han.

NCC lyfte fram förbättringen av kassaflödet från den löpande verksamheten, som var +804 miljoner kronor på rullande tolv månader mot -375 miljoner kronor under helåret 2018. Även Albin Sandberg tycker att NCC:s kassaflödesutveckling var en positiv del i rapporten.

Hjälpt av några större order i Danmark var NCC:s orderingång 16,1 miljarder kronor för det andra kvartalet (13,8) och orderstocken nådde för första gången upp över 63 miljarder kronor, enligt bolaget. Albin Sandberg för fram att NCC verkligen kan tänkas ha varit noggranna rörande de order som erhållits med tanke på de problemprojekt som nu betas av.

Liksom för NCC är det viktigaste när Skanska rapporterar att bolaget visar på att marginalerna stabiliserar sig. Skanska har därutöver annonserat en rad försäljningar av fastigheter inom kommersiell utveckling.

Skanskas problem har framför allt hänförts den amerikanska verksamheten. På senare tid har samtidigt en rad order annonserats avseende USA. Albin Sandberg bedömer att bolaget här, likt NCC, ”verkligen gjort sitt jobb” angående erhållna order. Utvecklingen på den översta raden är mindre viktig för aktiemarknaden jämfört med att Skanska inte tvingas till ytterligare nedskrivningar, anser aktieanalytikern.

Peab visade i sin halvårsrapport än en gång på att bolaget tagit sig igenom de problem som det hade för några år sedan med stabila marginaler inom bygg och anläggning.

”På grund av sektorkollegors problem kan det finnas en oro bland investerare för att Peab ska kunna hålla sina marginaler på nuvarande nivåer”, resonerar Albin Sandberg.

I motsats till NCC försämrades Peabs kassaflöde i det andra kvartalet. Denna del såg ”lite sämre ut för Peab”, framhåller bygganalytikern. Han anser dock att det mestadels är av bra anledningar eftersom bolaget gjort fortsatta investeringar för att bygga upp portföljen i kommersiell fastighetsutveckling.

Till kommande år kan det annonserade miljardförvärvet från YIT vidare tänkas stödja Peabs vinst, fortsätter han.

Peab visade på en stabilisering inom bostadsutveckling, liksom JM tidigare under rapportsäsongen. Då dessa aktörer är mindre beroende av enskilda projekt har de större svängrum att styra bostadsproduktionen, samtidigt som marknadsstatistik pekar mot en stabilisering på bostadsmarknaden.

”Skanskas bostadsdel var en viss besvikelse i det första kvartalet. Liksom exempelvis Peab och JM kan de dock även styra sitt eget öde lite bättre än vissa mindre aktörer. Det märks av en polarisering bland bostadsutvecklare”, säger Albin Sandberg.

Rörande fredagens byggrapporter räknar DNB med nedreviderade vinstestimat om 10-12 procent för 2019 samt 5-6 procent för de två kommande åren avseende NCC och ser i och med det en kursnedgång på 4-5 procent som rättfärdigad. Förväntan avseende Peabs vinst per aktie för innevarande helår kan enligt den norska banken tänkas komma upp med cirka 7 procent, stött av den fastighetsförsäljning som bokades i det andra kvartalet.

”De underliggande siffrorna kan tänkas dra ned konsensus avseende vinst per aktie 1-2 procent”, skriver DNB samtidigt med påpekande att orderintaget var klenare än förväntat i kvartalet med följden att Peabs orderbok var tunnare än förväntat vid halvårsskiftet.

NCC var ned 4,5 procent på fredagseftermiddagen medan Peab-aktien var i det närmaste oförändrad.

Nyhetsbyrån Direkt