Nyheter

NCC stäms av husägare

Cirka 50 husägare i Bunkeflostrand stämmer NCC. Husägarna kräver att byggbolaget byter ut de putsade, enstegstätade fasaderna på deras hus.

— En stämningsansökan lämnades in till Solna tingsrätt i förra veckan, säger Maria Maaniidi, på Advokatbyrån Vinge som företräder husägarna.

De aktuella fastigheterna byggdes under 2005-2006 med första inflyttning i slutet av 2005. Husägarna vill att NCC åtgärdar fasaderna genom att bygga en luftspalt för att minska riskerna för fukt- och mögelskador.
— I första hand yrkar vi på detta. I andra hand på en ekonomisk ersättning. Kostnaden per fasad anser vi ligga på 1,3 miljoner kronor, säger Maria Maaniidi.

Är det några av fasaderna som har fukt- eller mögelskador?
— Det kan jag inte uttala mig om, men vi går efter konstruktionen i sig. Finns det inga fuktskador nu så kommer det tids nog att bli det.

Sveriges Tekniska forskningsinstitut kom nyligen med en rapport om att enstegstätade, putsade fasader, går att bygga utan att det leder till fukt eller mögelskador. Hur tänker ni kring det?
— Den rapporten vill vi inte uttala oss om i nuläget.

Jan Byfors, teknisk chef på NCC Construction Sverige, har ännu inte sett stämningsansökan men beklagar att villaägarna i Bunkeflostrand valt att gå denna väg.
— Vi har istället erbjudit oss ett åtgärdsprogram där vi undersöker husen, identifierar eventuella fuktskador och åtgärdar dessa, säger han.

Enligt Jan Byfors ska de nya väggarna som ersätter också vara enstegstätade men byggda med bättre detaljarbete och säkrare metoder.
— Vår uppfattning är att enstegstätade fasader kan fungera bra om de är korrekt byggda, säger han.

NCC övergav dock konstruktionslösningen med enstegstätade träregelväggar 2007 eftersom det sågs som en riskkonstruktion. Nyligen presenterade bolaget en ny standardvägg, med en luftspalt för småhus och en dränerad konstruktion för flerfamiljshus.
— Det var marknadsmässiga orsaker till att vi övergav den enstegstätade väggen efter alla larm. Efter det har vi utvecklat en ny vägg som i princip är enstegstätad men säkrare, säger Jan Byfors.

Villaägarna i Bunkeflostrand är inte de första som stämmer NCC i ett liknande ärende. Redan i maj gick två samfälligheter i Helsingborg samman i en gemensam stämning mot företaget. I flera hus, samtliga med enstegstätade, putsade fasader, hade för höga fuktvärden då uppmätts. NCC har ännu inte lämnat in ett svar i detta ärende. När det gäller stämningsansökan från Bunkeflostrand har företaget nu några veckor på sig att komma med ett svar.